6. Sociālais konstruktīvisms

6.3. MOODLE filosofija

Prakse parādīja Dž.Djūija "konstruktīvisma" uzvaru.

MOODLE sistēmas pamatā ir Dž.Djūija, Žana Piažē (Jean Piaget; 1896- 1980), Ļeva Vigotska (Лев Семенович Выготский; 1896-1934) teorētiskās atziņas. Pateicoties šo zinātnieku pētījumiem izglītībā un psiholoģijā attīstījās tādi virzieni kā konstruktīvisms, konstrukcionisms, sociālais konstruktīvisms (skat. pedagoģijas mācību grāmatās).

Pamatojoties uz šiem trim virzieniem, MOODLE sistēmas vadītājs un ideologs Martin Dougiamas formulēja 5 MOODLE sistēmas darbības principus, kurus apvienoja vienā jēdzienā – „sociālais konstruktīvisms”:

1.princips: MOODLE mācīšanās sistēmā mēs visi vienlaicīgi esam potenciālie pedagogi un izglītojamie (angļ. - All of us are potential teachers as well as learners - in a true collaborative environment we are both)

2.princips: Mēs mācāmies sevišķi labi, kad veidojam un mēģinām to izskaidrot citiem cilvēkiem (angļ. - We learn particularly well from the act of creating or expressing something for others to see)

3.princips: Liels ieguldījums mācīšanās procesā ir mūsu kolēģu darbības novērošana (angļ. - We learn a lot by just observing the activity of our peers)

4.princips: Citu cilvēku izpratne ļaus viņus mācīt vēl individuālāk (angļ. - By understanding the contexts of others, we can teach in a more transformational way (constructivism))

5.princips: Mācīšanās videi jābūt elastīgai, dodot izglītojamiem mācīšanās procesā vienkāršu instrumentu mācīšanās vajadzību realizācijai (angļ. - A learning environment needs to be flexible and adaptable, so that it can quickly respond to the needs of the participants within it)