6. Sociālais konstruktīvisms

6.2. Dž.Djūija konstruktīvisma uzvara

No Vatsona-Skinera teorijas atšķirīgā profesora Džona Djūija (John Dewey; 1859-1952) teorija tika nosaukta ar akadēmisku apzīmējumu "konstruktīvisms", kas parasti nav ikdienas valodas sastāvdaļa un nostumta malā. Djūijs uzsvēra, ka mācībās cilvēkam vajadzētu:

  • …mācīties DAROT
  • …mācīties NO PIEREDZES
  • …mācīties, IESAISTOT PRĀTU
  • …mācīties, VEIDOJOT SAVU ZINĀŠANU UN RADOŠO SPĒJU KRĀTUVI
  • …mācīties, IESAISTOTIES AKTIVITĀTĒS
  • …mācīties, SADARBOJOTIES