5. Mācības jaunā pedagoģiskā kultūrā

5.1. Pedagogu un izglītojamo „imigrācija” jaunā pedagoģiskā kultūrā

1980.-2000.gg. izmaiņas IKT būtiski ietekmēja mācību kultūru. Cilvēki konstatēja, ka jaunajos apstākļos radusies nepieciešamība „imigrācijai" jaunā (multikulturālā, multilingvālā vidē) kultūrā. Tajā panākumus gūs cilvēki, kuri pratīs:

  • valodas;
  • mācīties (nevis gaidīs, kad kāds mācīs);
  • rīkoties ar jaunajām IKT;
  • iegūt, izgūt un atlasīt (izvēlēties) informāciju,
  • pieņemt optimālus lēmumus un atbilstoši apstākļiem rīkoties.
21.gs mācībās uzsvars tiek likts uz mācīšanos nevis mācīšanu.
Tas nozīmē, ka mums jāatsakās no tradicionālās mācību metodoloģijas, kurā valda 300 gadus veci mācību stereotipi: 1)jāmācās kopā ar vienaudžiem (homogēnas vecuma grupas); 2)no sākuma iemācīšos šo vielu un TIKAI PĒC TAM nākamo (lineārs mācīšanās process); 3) jāmācās kabinetos pēc stundu metodes (mācīšanās atkarīga no Telpas un Laika):
Fails300g_veci_stereotipi.png

Mūsu dārgā izglītības reforma aprobežojas ar to, ka mēģinam iestrukturēt IT J.A.Komenska pedagoģijā:

  • datora kā mācīšanās palīglīdzekļa lietošana (galvenokārt vingrinājumiem);
  • datora kā mācīšanas palīglīdzekļa lietošana;
  • IT prasmju nodrošināšana.
Failsikt_organizacija_uz_komenska_bazes.png

 

Arī nākamajā izglītības reformā tiek ignorēta neatbilstību starp 21.gs tehnoloģijām un 17.gs mācību metodoloģiju:

Failsreorganizacijas_meginajums.png

 

Acīmredzot galvenā vaina ir meklējama domāšanā:

Failsdomaashana.png