5. Mācības jaunā pedagoģiskā kultūrā

Pēdējās trīs iepriekš minētās izmaiņas inženierzinātņu tehnoloģijās radīja priekšnoteikumus mācībām jaunā pedagoģiskajā kultūrā. Globālais tīmeklis kā kultūras pārmantošanas institūcija pats ir kultūras komponents, kuru ir radījusi sabiedrības attīstība, un kurš ir kļuvis par pašas sabiedrības attīstības būtisku pamatu. Līdz šim izglītība un skola kā sociālās attīstības kvalitātes apliecinājums cilvēku prātos, galvenokārt, ir saistījusies ar humānismu, jaunu iespēju nodrošinājumu, gara gaismu. Visos laikos organizētu mācību svarīgākais mērķis bija - iemācīt izglītojamam ko jaunu. 21.gs par svarīgu uzdevumu kļūst palīdzība izglītojamam attīstīt viņa garīgās un praktiskās prasmes, radošo darbību un uzņēmību zināšanu, zinošā, kultūras sabiedrībā.

maaciibas_jaunaa_pedagogiskaa_kultuuraa.png

 

Taču izpratne par to, kā labāk to darīt, ir atšķirīga ne vien dažādās pedagoģiskajās kultūrās, bet arī viena kultūrposma ietvaros - tiek meklētas jaunas pieejas, paradigmas, modeļi mācībās. Viens no risinājumiem skatāms nodaļā „Sociālais konstruktīvisms”.