2. Datubāze "Dzīvnieki"

2.7.Veidnes „Skatīt sarakstu” veidošana un pielāgošana

Pēc datubāzes lauciņu izveides sistēma automātiski izveido veidnes skatīšanai. Šķirklī „Skatīt sarakstu” tiek izveidota veidne divu kolonnu tabulas formā (skat. 2.2.tab.)

2.2.tabula. Moodle automātiski izveidotās veidnes „Skatīt sarakstu” forma

Lauciņu nosaukumi Lauciņu vērtības
1.ieraksts
1.lauciņš
2.lauciņs
...
2.ieraksts
1.lauciņš
2.lauciņš
....

Piemērā par dzīvnieku datubāzi skolotājs nolēma pārveidot šo veidni, izveidojot tabulu, kur katrā rindiņā ir viena ieraksta dati (informāciju par vienu dzīvnieku). Lai to paveiktu, šķirkļa „Veidnes” apakššķirklī „Skatīt sarakstu” tika izdzēsta tur sagatavotā veidne un izveidota četru kolonnu un vienas rindas tabula (skat. 2.3.tabulu). Tabulas izveidei izmantota poga „Ievietot tabulu” Tabulas ievietošanas poga .

2.3.tab. Datubāzes „Dzīvnieki” veidne „Skatīt sarakstu”

##user##
##timeadded##

[[Dzīvnieka nosaukums latviski]]
[[Dzīvnieka nosaukums latīniski]]
[[Tips]]
[[Pasaules daļa]]

[[Fotogrāfija]]

[[Apraksts]]

Pirmajā kolonnā ir ierakstītas birkas (tagi), kas parāda ieraksta autora vārdu un uzvārdu (##user##) un tā pievienošanas laiku (##timeadded##). Otrajā kolonnā ierakstītās birkas (tagi), kas attēlo datubāzes attiecīgā ieraksta informāciju no lauciņiem [[Dzīvnieka nosaukums latviski]], [[Dzīvnieka nosaukums latīniski]], [[Tips]] un [[Pasaules daļa]]. Trešajā kolonnā ierakstītā birka (tags) paredz lauciņam [[Fotogrāfija]] pievienotā dzīvnieka fotogrāfijas attēlošanu.

Izveidotajai tabulai sākotnēji visām kolonnām tiek uzstādīts vienāds platums (piemērā – 25% no kopējā tabulas platuma). Piemērā izveidotajā dzīvnieku datubāzē paredzams, ka datu lauciņos [[Fotogrāfija]] un [[Apraksts]] tiks ievadīta apjomīga informācija nekā pārējos. Tāpēc nepieciešams atbilstošās kolonnas veidot platākas, piemēram, pirmajai un otrai kolonnai pa 15% no kopējā tabulas platuma, kolonnai [[Fotogrāfija]] – 40% un kolonnai [[Apraksts]] – 30%. Lai uzstādītu norādītu kolonnas platumu:

a) veidnes veidošanas pilnekrāna redaktora logā jāiezīmē vismaz viens vārds attiecīgajā tabulas kolonnā;
b) jāpiespiež tabulas ailītes īpašību uzstādīšanas poga Rūtiņas īpasība;
c) lauciņā „Width” jāieraksta izvēlētais kolonnas platums, piemēram, kolonnai [[Fotogrāfija]] – 40.

Šajā pašā logā var norādīt arī teksta izlīdzinājumu, norādot lauciņā „Text align” – „Left” (pa kreisi), „Right” (pa labi) vai „Center” (centrā). Automātiski veidnēs teksts tiek iecentrēts.

Šķirklī „Skatīt sarakstu” paredzēts veidot trīsdaļīgu veidni – „Galvene”, „Atkārtota ievadne” un „Kājene”. Augšējā un apakšējā daļā, kas nav obligāti veidojamas, var ierakstīt tekstu, kas atvieglo tabulas vidusdaļā izvieto informāciju. Piemēram, augšdaļā („Galvenē”) var ierakstīt datu tabulas kolonnu virsrakstus.