1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.5.2. Pogu pievienošana veidnei

Katram ierakstam skatīšanas veidnēs var pievienot vienu vai vairākas pogas ieraksta labošanai, dzēšanai vai papildus informācijas iegūšanas. 1.2.attēlā skatīšanas veidnei „Skatīt vienu” apakšējā daļā pievienotas divas pogas – „Labot” un „Dzēst”. 1.2.tabulā ir īss izmantojamo pogu apraksts.

1.2.tab. Skatīšanas veidnēs izmantojamas lietotāja definētās pogas

Pogas (ikonas) attēls HTML kods Pogas (ikonas) raksturojums
Labošanas poga ##edit## poga, kas ļauj labot ierakstu
Dzēšanas poga ##delete## poga, kas ļauj dzēst ierakstu
##approve## poga, ar kuras palīdzību var apstiprināt ierakstu (ja lietotājam ir tādas tiesības; skat. datubāzes iestatījumu „Vai pieprasīt apstiprināšanu?”)
Papildus info poga ##more## poga, kas nodrošina pāreju no šķirkļa „Skatīt sarakstu” uz attiecīgo datubāzes ierakstu šķirklī „Skatīt vienu”, kurā var būt skatāma papildus informācija
Komentāru poga ##comments## saite uz komentāru lapu, kur lietotājs var pievienot vai labot ierakstam savus komentārus

Piezīme. Pogas ierakstu labošanai (##edit##) un dzēšanai (##delete##) ļauj jebkuram datubāzes lietotājam labot un dzēst visus datubāzes ierakstus. Tāpēc ieteicams rūpīgi pārdomāt to nepieciešamību un lietošanu savās datubāzēs.

1.2.att. Pogu pievienošana veidnei

Pogu tagi 


Piemērs: 2.6.-2.7.nodaļās