1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.5.1. Veidnes labošana

Veidnes tiek izveidotas automātiski tūlīt pēc datu lauciņu izveides, kā divu kolonnu tabula. Kreisajā kolonnā tiek izvietoti lauciņu nosaukumi, labajā – paši datu lauciņi. Šķirklī „Veidnes” (skat.2.2.att.) skolotājs var apskatīt un labot automātiski izveidotās veidnes, piemēram, mainīt lauciņu nosaukumus un izvietojumu. Lapas kreisajā malā (1.1.att. norāde 1) norādīti datubāzes veidotājam pieejamie datubāzes elementi – datu lauciņi (norādīti dubultajās kvadrātiekavās [[ un ]]) un to nosaukumi. Lietotājs ar „peles” palīdzību var tos „ievilkt” veidnes tabulā (1.1.att. norāde 2), kas izvietota lapas labajā pusē.

1.1.att. Veidnes labošanas lapa

Pievienot ievadni

Veidnes labošanai paredzētā lauciņa izmērs ir mazs. Lielākas veidnes gadījumā tās labošanu var veikt atsevišķā logā, ko atver ar pogu Uz pilnekrāna redaktoru (1.1.att. norāde 3). Šajā logā nodrošinātas tabulas noformēšanai papildus funkcijas, kas raksturotas 1.1.tabulā.

1.1.tab. Veidnes tabulas noformēšanas funkcijas

Tabulas īpašības Tabulas īpašības
Tabulas rindas īpašības Tabulas rindas īpašības
Ievietot rindu virs iezīmētās Jaunas rindas pievienošanai virs iezīmētās rindas Jāiezīmē vismaz viens rindas vārds
Pievienot rindu zem iezīmētās Jaunas rindas pievienošanai zem iezīmētās rindas Jāiezīmē vismaz viens rindas vārds
Dzēst rindu Iezīmētās rindas dzēšana Jāiezīmē vismaz viens rindas vārds
Pievienot kolonnu pa kreisi Jaunas kolonnas pievienošana pa kreisi no iezīmētās kolonnas Jāiezīmē vismaz viens kolonnas vārds
Pievienot kolonnu pa labi Jaunas kolonnas pievienošana pa labi no iezīmētās kolonnas Jāiezīmē vismaz viens kolonnas vārds
Dzēst kolonnu Iezīmētās kolonnas dzēšana Jāiezīmē vismaz viens kolonnas vārds
Apvienot rūtiņas Iezīmēto rūtiņu apvienošana vienā rūtiņā
Rūtiņas īpašības Rūtiņas īpašības Teksta izvietojums rūtiņā pa horizontāli (Text align) un vertikāli (Vertical align) un rūtiņas izmēri (Width un Height)

Piemēram, lai panāktu, ka datu ievades lauciņi šķirklī „Pievienot ievadni” izlīdzinātos gar kreiso malu, var rīkoties šādi:

  1. Atvērt šķirkļa „Veidnes” apakššķirkli „Pievienot ievadi”;
  2. Ar pogu „Palielināt redaktoru” Pilnenkrāna redaktors(1.1.att. norāde 3) atvērt pilnekrāna redaktora lapu;
  3. Iezīmēt vienu vārdu pirmās rindas otrajā kolonā (kur izvietoti visi ievades lauciņi);
  4. Piespiest pogu Rindas īpašība;
  5. Lodziņā „Text align” izvēlēties vērtību „Left”

Piemērs: 2.7.nodaļa