1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.5. Datu ievades un skatīšanas saskarnes jeb veidnes

Datubāzes veidnes dod iespēju vizuāli noformēt ievadnes un izvades, nosakot rādāmās informācijas atrašanos ekrānā, burtu izmēru, šriftu, krāsu u.c. Veidņu veidošana un labošana ir sarežģītākās darbības, ko var veikt Moodle datubāzēs. Tāpēc ieteicams tās apgūt kā pēdējās pēc tam, kad apgūts datubāzu lietošanas un datu lauciņu veidošanas pamati.

Datu ievadei un skatīšanai paredzētas trīs veidnes, kas pieejamas atsevišķos šķirkļos:

  • „Skatīt sarakstu” – dod iespēju lietotājiem skatīt vairākus ierakstus vienā lapā;
  • „Skatīt vienu” – dod iespēju vienlaicīgi skatīt tikai viena ieraksta datus;
  • „Pievienot ievadni” – ļauj lietotājam pievienot jaunu ierakstu.

Piemērs: 2.1.-2.3.nodaļās