2. Datubāze "Dzīvnieki"

2.5. Ieraksta lauciņu izveide

Pirms ievadīt informāciju datubāzē nepieciešams šķirklī „Lauki” izveidot ieraksta lauciņus. Piemēra datubāzē „Dzīvnieki” izveidoti seši dažāda tipa lauciņi (skat. 2.1.tab.)

2.1.tab. Datubāzes „Dzīvnieki lauciņi”

Lauciņa nosaukums Lauciņa tips Īss lauciņa apraksts
Dzīvnieka nosaukums latviski Teksts Ievada teksta „ar roku”
Dzīvnieka nosaukums latīniski Teksts Ievada teksta „ar roku”
Fotogrāfija Attēls
Pasaules daļa Izvēles rūtiņa
Tips Izvēlne
Apraksts Teksta apgabals

Veidojot jaunu datu lauciņu, vispirms lietotājam jānosaka lauciņa datu tips, norādot lauciņā „Izveidot jaunu lauku” vienu divpadsmit izvēlēm (skat. 2.5.att.) Pēc tam atvērtajā lapā jāieraksta lauciņa nosaukums. Papildus var pievienot lauciņa aprakstu, ja šķiet, ka tā nosaukums nedod pietiekamu priekšstatu par to, kāda informācija ievadām.

2.5.att. Jauna lauciņa izveide

Lauka tipa izvēlne

Lauciņa tipu „Izvēles rūtiņa”, „Izvēlne”, „Izvēlne (daudzizvēļu)” un „Radio pogas” gadījumā, jānorāda arī izvēļu vērtības. 2.6.attēlā attēlots datubāzes lauciņa „Pasaules daļa” vērtības, kas ierakstītas lapas lauciņā „Opcijas”. Katras izvēles rindiņas vērtība tiek ierakstīta vienā teksta rindiņā.

2.6.att. Izvēles rūtiņas lauks

Izvēles rūtiņas lauka definēšana