1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.3. Datubāzes aktivitātes pievienošana

  1. Nepieciešams ieslēgt kursa rediģēšanas režīmu (ar pogu “Ieslēgt rediģēšanu” kursa mājas lapas labā augšējā stūrī)
  2. No izvēlnes „Pievienot aktivitāti” (kursa temata labajā apakšējā stūrī) jāizvēlas „Datubāze”.
  3. Jaunās datubāzes lapā jāieraksta tās nosaukums un apraksts par to, kam šī datubāze paredzēta, kāda veida informācija tajā glabājas un kas skolēnam šajā aktivitātē jādara.
  4. Uzstādīt datubāzes moduļa parametru vērtības (skat. zemāk)
  5. Piespiest pogu „Saglabāt un skatīt” (lapas apakšā).
  6. Noteikt datu lauciņus un veidnes.
  7. Pievienot vienu vai divus ierakstus, lai novērtētu datu ievades un skatīšanas lapu noformējumus un, ja nepieciešams, labot veidnes.

Datubāzes moduļa parametri

Pieejams no/līdz (Available from/to)

Laiks (datumi), kad skolēni var skatīt un pievienot ierakstus datubāzei.

Skatāmi no/līdz (Viewable from/to)

Laiks (datumi), kad skolēni var skatīt (bet ne pievienot) ierakstus datubāzei.

Nepieciešamās ievades (Required entries)

Ierakstu skaits, kas skolēnam jāievada, lai uzskatītu, ka patstāvīgā darba uzdevums ir paveikts. Skolēns redz atgādinājumu par trūkstošo ierakstu skaitu..

Nepieciešamas ievades pirms skatīšanas (Entries required before viewing)

Ierakstu skaits, kas skolēnam jāievada pirms citu skolēnu veidoto datubāzes ierakstu skatīšanas.

Maksimālais ievadņu skaits (Maximum entries)

Maksimāli iespējamais viena skolēna ievadņu skaits. Pēc norādītā skaita sasniegšanas šķirklis “Pievienot ievadni” nav pieejams. Šī iespēja ļauj aizsargāt sistēmu no surogātpasta izplatīšanas (spamming).

Komentāri (Comments)

Nodrošina vai noliedz komentāru pievienošanas iespēju datubāzes ierakstiem. Komentārus var pievienot un lasīt šķirklī „Skatīt vienu”.

Vai nepieciešams apstirpinājums? (Require approval?)

Dod iespēju noteikt, ka katram jaunam ierakstam nepieciešams apstiprinājums no administratora vai skolotāja, pirms tas pieejams citiem skolēniem.

Vērtējums (Ratings)

Iezīmējot izvēles rūtiņu “Vai atļaut novērtēt publicētās ziņas?”, aktivizējas izvēlne “Vērtējums”, kurā kursa veidotājs var norādīt maksimālo iespējamo punktu daudzumu (atzīmi), ko students var iegūt, izpildot aktivitātes uzdevumu.

Grupas režīms (Group Mode)

Kursa veidotājam iespējams darbam ar datubāzi uzstādīt vienu no trim grupu darba režīmiem:

· „Nav grupu” – visi lietotāji veido vienotu grupu;

· „Atsevišķas grupas” – skolēni ir sadalīti grupās, katras grupas dalībnieki redz ierakstus, ko veidojuši skolotājs un citi grupas biedri; citu grupu dalībnieku pievienotie ieraksti skolēnam nav pieejami;

· „Redzamās grupas”- skolēni ir sadalīti grupās, taču katram skolēnam ir pieejami arī citu grupu dalībnieku veidotie ieraksti.

Piezīme. Ja visam kursam sadaļas „Grupas” parametram „Uzspiest” ir piešķirta vērtība „Jā”, tad datubāzes aktivitātes uzstādījumi grupu darbam tiek ignorēti.

Redzams (Visible)

Piešķirot parametram vērtību „Rādīt”, saite uz izveidoto datubāzi ir ieraugāma kursa mājas lapā skolēniem un skolotājam. Izvēloties vērtību „Paslēpt”, saite uz datubāzi skolēniem nav redzama kursa mājas lapā. Izmantojams gadījumos, piemēram, kad datubāze ir veidošanas procesā.


Piemērs: 2.4.nodaļā