2. Datubāze "Dzīvnieki"

2.3. Ieraksta pievienošana datubāzei

Viens no grupas dalībniekiem nolēma pievienot informāciju par vilkiem. Šim nolūkam datubāzē tika atvērts šķirklis „Pievienot ievadni” (skat.2.3.att.), kur iepriekš skolotājs bija sagatavojis sešu lauciņu veidni. No tiem – divi teksta lauciņi „Dzīvnieka nosaukums latviski” un „Dzīvnieka nosaukums latīniski”, kuros paredzēts ierakstīt tekstu „ar roku”.

Lauciņā „Fotogrāfija” paredzēts pievienot dzīvnieka fotogrāfiju. Attēlam iepriekš jābūt saglabātam datnē. Tā pievienošanai datubāzei jāizvēlas poga „Browse”.

Lauciņā „Pasaules daļa, kurā(-s) šie dzīvnieki dzīvo” izveidotas 10 izvēles, kurās skolēnam jāieklikšķina ar „Peli”, lai norādītu, kurā kontinentā vai pasaules daļā minētais dzīvnieks dzīvo savvaļā. Lauciņš „Tips” ir izvēlne ar četrām izvēles iespējām – „Sauszemes iemītnieks”, „Ūdens iemītnieks”, „Sauszemes un ūdens iemītnieks” un „Lidonis”, no kurām lietotājs var izvēlēties tikai vienu. Lauciņā „Apraksts” var pievienot garākus tekstuālus aprakstus.


2.3.att. Šķirklis „Pievienot ievadni”.

Jauna ievadne