1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.2. Datubāzes ierakstu skatīšana un pievienošana

Skolēnam datubāzes moduļa aktivitāšu veikšanai paredzēti četri šķirkļi:

· Skatīt sarakstu (View list)
Parāda vairākus ierakstus kopējā tabulā. Vienlaikus pieejamo ierakstu skaitu var uzrādīt ar atbilstošo izvēlni „Ievadņu skaits lapā” lapas apakšējā daļā. Parasti vienlaikus pieejamo ierakstu skaits ir 10. Vēl lapas apakšējā daļā lauciņā „Meklēt” var ievadīt vārdu, v ārda daļu vai frāzi, pēc kuras atlasīt noteiktus ierakstus. Meklēšana tiek veikta pa visiem datu lauciņiem.

· Skatīt vienu (View single)
Vienlaikus lietotājs var skatīt viena ieraksta datus. Šajā šķirklī lietotāji var pievienot komentārus, ja aktivitātes parametra „Komentēt” vērtība ir „Jā”. Ja aktivitātes iestatījumos iezīmēta izvēles rūtiņa „Vērtējumi”, skolotājs šajā šķirklī var ierakstīt skolēna darba vērtējumu, izmantojot izvēlni „Novērtēt...” Lai vērtējums tiktu ierakstīts Moodle vērtējumu žurnālā, nepieciešams piespiest pogu „Iesūtīt manus jaunākos vērtējumus”.

· Meklēt (Search)
Paplašinātās meklēšanas šķirklis. Var norādīt konkrētā datu lauciņā meklējamu frāzi. Papildus iespējams atlasīt ierakstus pēc to autora vārda vai uzvārda.

· Pievienot ievadni (Add entry)
Šķirklis jaunu ierakstu pievienošanai datubāzei


Piemērs: 2.1.-2.3.nodaļās