1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.1. Datubāzes lietošana

Datubāzes izveidei un lietošanai izdalāmi četri etapi:

  1. Datubāzes izveide. Piešķirt tai nosaukumu, pievienot paskaidrojošu tekstu un uzstādīt atsevišķu parametru vērtības (skat. 1.3. un 2.4.nodaļu).
  2. Datubāzes lauciņu noteikšana – nosaukums, datu tips (teksts, skaitļi, datums, pievienots failu u.c.) Piemēram, veidojot virtuālo foto galeriju, var paredzēt trīs lauciņus – attēla nosaukums (teksta lauciņš), autora vārds (teksta lauciņš), fotogrāfija (attēls) (skat. 1.4. un 2.5.nodaļu).
  3. Datubāzes veidņu pielāgošana. Veidne raksturo datubāzē esošo datu attēlošanas formas (t.i., datu izvietojumu ekrānā un to noformējums). Moodle sistēma pēc datu lauciņu definīcijas automātiski izveido datu attēlošanas veidnes, kuras datubāzes veidotājs var izmantot nemainītas, bet var tās pielāgot savām īpašām prasībām. Ir četru veidu veidnes – visu ierakstu skatīšanai (vienā kopējā tabulā), katra ieraksta skatīšanai atsevišķā ekrānā, jauna ieraksta pievienošanai un informācijas meklēšanai (skat. 1.5. un 2.6.-2.7.nodaļas).
    Piezīme. Ja pēc datubāzes izveides vēlāk tā tiek papildināta ar jauniem datu lauciņiem, visas veidnes nepieciešams atjaunināt, vai nu ar pogu „Reset”, vai manuāli.
  4. Datu pievienošana, skatīšana, komentēšana un vērtēšana (skat. 1.2. un 2.1.-2.3.nodaļas).