2. Datubāze "Dzīvnieki"

2.2. Komentāru skatīšana

Lai rosinātu projekta grupas dalībnieku sadarbību, otrajā grupas sanāksmes reizē skolotājs uzdeva katram skolēnam pievienot savu komentāru par katru datubāzes ierakstu. Komentāros tika ieteikts iekļaut: a) savu vērtējumu par izlasīto informāciju un tās noformējumu, b) norādīt uz iespējamiem labojumiem un papildinājumiem, c) uzrādīt citus informācijas avotus par doto dzīvnieku. 2.2.attēlā redzams viena šāda komentāra piemērs. Komentārus pievienot var šķirklī „Skatīt vienu”, piespiežot lapas apakšdaļā ievietoto saiti „Pievienot komentāru”.

2.2.att. Datubāzes ieraksta komentārs.

Komentāra skatīšana