2. Datubāze "Dzīvnieki"

2.1.Datubāzes apraksts. Datubāzes satura skatīšana

Dabas mācības skolotājs projektu nedēļā grupai skolēnu uzdeva izveidot kopīgu dzīvo būtņu datubāzu. Pirmajā grupas tikšanās reizē dalībnieki vienojās, ka par katru dzīvo būtni datubāzē tiks ierakstīta šāda informācija: dzīvnieka nosaukums latviešu un latīņu valodā; norādītas pasaules daļas, kurās katrs dzīvnieks mitinās savvaļā; dzīvnieka attēls, kā arī plašāks apraksts brīvā tekstā. 2.1.attēlā attēlota ekrāna kopija, kurā redzami divi šīs datubāzes ieraksti (šķirklī „Skatīt sarakstu”).

2.1.att. Datubāzes piemērs.

Skatīt sarakstu