2. Datubāze "Dzīvnieki"

Šajā nodaļā iekļauts Mooddatubāzes "Dzīvnieki" apraksts. Datubāze skatīšanai un citām darbībām pieejama šī e-kursa resursā " 'Dzīvnieki' - datubāzes piemērs". Šīs nodaļas lasītājiem tiek ieteikts lasot tās saturu vienlaikus veikt aprasktītās darbības minētajā datubāzē.