Anotācija

Šajā mācību materiālā sniegta informācija par to, kā izveidot un lietot Moodle datubāzi. Skaidrojumi papildināti ar nelielu datubāzes piemēra aprakstu. Pati datubāze pieejama gan skatīšanai, gan jaunu ierakstu papildināšanai šī e-kursa resursā " 'Dzīvnieki' - datubāzes piemērs". Līdz ar to šī materiāla lietotājs atkarībā no savām interesēm un mācīšanās stila var izvēlēties dažādus tā apguves ceļus. Piemēram:

  1. lasīt šo materiālu kā grāmatu (visas nodaļas pa kārtai);
  2. lasīt šo materiālu kā izziņas materiālu (bez piemēra aprakstiem) – 1.nodaļa;
  3. iepazīties tikai ar aprakstīto piemēru, mēģinot atkārtot tajā minētās darbības – 2.nodaļa;
  4. iepazīties ar kādu Moodle datu bāzes izmantošanas piemēru – 2.1. nodaļa;
  5. apgūt Moodle datubāzes veidošanas pamatus – 1.3.-1.5.nodaļas.