1. Titullapa

1.2. Dalībnieku pievienošana grupām

Kad grupa izveidota, var pievienot dalībniekus. Iezīmē grupu un tad izmanto izvēlni „Pievienot/noņemt lietotājus” (skat.8.att).

Dalībnieku pievienošana

8.att.Dalībnieku pievienošanas/noņemšana.

Dalībnieku izvēlas, uzklikšķinot uz vārda, uzvārda un izmantojot pogu „Pievienot”. Līdzīgi dara ar dalībnieka noņemšanu no grupas. Skaitlis iekavās norāda, cik grupās dalībnieks uz doto brīdi ir pievienots.


SVARĪGI! Pasniedzējam jābūt pievienotam katrā grupā!Kad visas grupas izveidotas un dalībnieki pievienoti, ar grupām joprojām var veikt dažādas darbības – rediģēt grupas iestatījumus, izdzēst atlasīto grupu, koriģēt dalībnieku sastāvu (skat.9.att).

Grupu rediģēšana

9.att. Grupu veidošanas/rediģēšanas iespējas.