1. Titullapa

1.1. Grupu definēšana

Pašas grupas var izveidot Administrēšanas blokā, izmantojot izvēlni „Grupas” (skat. 2.att.).
Grupas administrēšanas blokā

2.att.Grupu definēšanas iespēja administrēšanas blokā.

Grupu izveidošana

Ir divas iespējas, kā izveidot grupu – darīt to pašam, izvēloties iespēju „Izveidot grupu” vai izmantot iespēju „Auto-create groups”, kur sistēma pati ģenerē grupas no esošajiem lietotājiem (skat.3.att).

Grupu veidošana

3.att.Grupu veidošana.

Auto-create groups

Izvēloties iespēju „Auto-create groups”, ir četri aizpildāmie lauki (skat.4.att.):

  1. dalībnieku izvēle no konkrētas lomu kategorijas (Select members from role), piemēram, Studenti;
  2. sadalījumu grupās var veikt pēc grupu skaita (Number of groups) vai dalībnieku skaita grupā (Members per group);
  3. atbilstoši iepriekšējai izvēlei, ierakstam grupu vai dalībnieku skaitu grupā (Group/member count);
  4. ierakstam grupas nosaukumu (Naming scheme).

Auto-create groups
4.att.Auto-create groups iespējas.


SVARĪGI! Veidojot grupas nosaukumu jāizmanto viena no divām zīmēm - @ vai #. Ja izmanto zīmi @, tad grupas nosaukumam priekšā vai aiz tā (atkarībā, kur esat @ zīmi uzrakstījuši) veidosies grupu uzskaitījums, izmantojot alfabēta burtus, piemēram, A grupa, B grupa (skat. 5. att). Ja izmanto zīmi #, grupas nosaukumam priekšā vai aiz tā, veidosies uzskaitījums, izmantojot kārtas skaitli, piemēram, 1. grupa, 2. grupa (skat. 6. att).

Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu

5.att. Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu "@ grupa".

Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu

6.att. Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu "#. grupa".


Pašu veidotas grupas

Pašu veidotajām grupām nepieciešama vispārīga informācija par grupu – grupas nosaukums, apraksts (var būt minēti dalībnieku vārdi, mērķis utt.), reģistrācijas atslēga (atslēgvārds, ar kur palīdzību studenti var reģistrēties kursā un automātiski iekļūst konkrētajā grupā, attēla paslēpšana vai rādīšana un attēla augšupielāde (skat.7.att.).
Pašu veidotas grupas

7.att.Pašu veidotas grupas iestatījumu