2. Grupu veidošana Moodle

Grupu veidošana Moodle

Moodle saskarnē ir divi grupu darbības līmeņi:

  • grupas kursa līmenī,
  • grupas aktivitātes līmenī.


Izvēloties grupas kursa līmenī, viss kursa darbs notiek grupās. Tāds iestatījums ir noderīgs, kad vienas kursa vietnes ietvarā darbojas dažādas studentu grupas. Lai grupas režīms kursā darbotos, administrēšanas blokā, izvēloties „Iestatījumi”, jāatrod izvēlne „Grupas” (Groups). Automātiski ir iestatījums „Nav nevienas grupas”. Ja tomēr vēlaties iestatīt grupu režīmu, tad ir iespēja izvēlēties starp „Atsevišķas grupas” un „Redzamās grupas” (skat.1.att.).

Grupu režīmu izvēle kursa iestatījumos

1.att. Grupu režīma izveidošana kursa iestatījumos.

Atsevišķas grupas (Separate groups) nozīmē, ka katra atsevišķā grupa var redzēt un darboties tikai savas grupas ietvarā. Savukārt, redzamās grupas (Visible groups) nozīmē, ka grupas dalībnieki darboties var tikai savā grupā, tomēr var redzēt, ko dara citas grupas.


Pēc grupas režīma iestatīšanas, vēl ir iespēja vai nu uzspiest (izvēle „Jā) vai neuzspiest (izvēle „Nē”) iestatīto grupu režīmu. Ja izdarīta izvēle „Jā”, tad automātiski visas kursa darbības notiks izvēlētajā grupu režīmā. Izdarot izvēli „Nē”, pie katras darbības būs iespēja aktivizēt grupu režīmu vai nē. Piemēram, ja kursa saturs ir vienāds visām studentu grupām, tad nav vajadzības uzspiest grupu režīmu. Tomēr aktivitātēm un uzdevumiem šī iespēja ir noderīga.