2. Īss ieskats dažu HTML kodu izmantošanā

Lietojot HTML kodu jāatceras, ka, lai iesāktu un pabeigtu kādu nosacījumu, jālieto birkas jeb tagi t.i. “<”, “>”. Beigu birka jeb tags ir sekojošs “/>”. Piemēram: <B>Piemērs</B>. Parametru pierakstā var izmantot kā lielos, tā arī mazos burtus.

Visbiežāk lietotie parametri ir:

HTML – kas norāda, ka jūs izmantosiet HTML valodu;

H1 – virsraksta līmeņa stils;

BR – teksts sāksies nākamajā rindā;

P – tekstā izlaista viena rinda;

U – teksts pasvītrots;

B – teksts treknināts;

I – teksts kursīvā;

CENTER – teksts centrēts;

FONT SIZE – burtu izmēra maiņa, piemēram, <FONT SIZE=”12”>;

A HREF – saite uz internetu, piemēram, <A HREF=”adrese”> </A>

FONT COLOR – burtu krāsas maiņa, piemēram, <FONT COLOR=”RED”>.

Krāsu nosaukumi doti 1. tabulā.

1.tabula. Krāsu nosaukumi
krāsa