1. Tērzēšana

Tērzēšanas rīks (pazīstams arī kā čats) kursa dalībniekiem sniedz reālā laika sinhronās saziņas iespējas, izmantojot tīmekli. Šis rīks palīdz uzlabot izpratni par apspriežamo tēmu — tērzēšanas telpas izmantošanas režīms būtiski atšķiras no asinhrono forumu izmantošanas.

Aktivitāti „Tērzēšana” pievieno no aktivitāšu saraksta (skat. 1. att.) rediģēšanas režīmā.

 

aktivitātes
1. att. Pievienojamo aktivitāšu saraksts

Aktivitātes „Tērzēšana” konfigurācijas logā (skat. 2. attēlā) var veikt vajadzīgos iestatījumus:
a) nākamās tērzēšanas laiks;
b) izvēlēties atkārtotās sesijas nosacījumu: nepublicēt nekādu tērzēšanas laiku, bez atkārtojumiem – publicēt tikai norādīto laiku, katru dienu tajā pašā laikā, katru nedēļu tajā pašā laikā;
c) saglabāt iepriekšējās sesijas: nekad nedzēšot ziņojumus vai noteiktu dienu skaitu;
d) ikviens var skatīt iepriekšējās sesijas (jā/nē).

 tērzēšanas konfigurācija
2. att. Aktivitātes „Tērzēšana” konfigurācijas logs

Kursā tērzēšanas ikona redzama kopā ar nosaukumu (par laiku ).

Aktivizējot nosaukumu (paraugā t. i. PAR LAIKU), iegūst 3. attēlā redzamo logu.

 terzesanas uzsaksana
3. att. Tērzēšanas uzsākšana


 

Pēc pievienošanās aktivitātei „Tērzēšana”, raksta tekstu un apstiprina ar Enter taustiņu (skat. 4. att.).

 saruna
4. att. Tērzēšanas vieta

Tērzēšanas rīks piedāvā dažādas sarunu vadīšanas un pārskatīšanas iespējas.

4. attēlā redzams, ka ieslēgta automātiskā ritināšana, kas nozīmē, ka pirmās rindas, kurās bija paziņojumi par pieslēgšanos, vairs logā nav redzamas. Ķeksīti var noņemt, lai ritināšanu veiktu manuāli.

Tērzēšanas dalībnieki var signalizēt citiem ar skaņas signālu. Šī vieta redzama 4. attēlā.

Rakstot tekstu, var izmantot emociju attēlojumus, piem., rakstot bez atstarpēm trīs simbolu virkni : - ), tekstā parādīsies smaidīgs .

Rakstot interneta adresi, tā automātiski veidosies ar hipersaiti.

Var izmantot HTML kodu, piemēram, ievietojot attēlus, atskaņojot skaņu vai izveidojot dažādas krāsas un izmēra tekstu.