Spirti

D.Cēdere. Spirti

8. Demonstrējumi

8.2. Saistošie eksperimenti

Spirta pierādīšana alkoholiskajos dzērienos

Reaģenti un materiāli: etilspirts; koniskā kolba, vārķermeņi, aizbāznis, 50-100 cm gara stikla caurule, spirta lampiņa vai elektriskā plītiņa.

Darba gaita

Koniskajā kolbā ielej 100 ml etilspirtu saturošu šķidrumu un dažus vārķermeņus. Kolbai uzliek aizbāzni, kurā iestiprināta taisna, gara (50-100 cm) stikla caurule. Kolbu karsē, kamēr šķidrums sāk vārīties. Kad tvaiki sasnieguši caurules augšējo galu, tos aizdedzina.

Metodiskas piezīmes

Vāroties veidojas etilspirta tvaiki un ūdens tvaiki. Ūdens, kuram ir augstāka viršanas temperatūra, sākumā kondensējas, tāpēc vispirms caurules augšējo galu sasniedz spirta tvaiki, un tos var aizdedzināt.Borskābes etilesteris

Reaģenti un materiāli: etilspirts, boraks vai borskābe, koncentrēta sērskābe; porcelāna bļodiņa.

Darba gaita

Porcelāna bļodiņā pie dažiem mililitriem etilspirta pievieno tikpat mililitrus koncentrētas sērskābes un uzmanīgi saskalina. Pievieno „skalpeļa galu” boraka. Aizdedzina un novēro zaļu liesmas krāsu (liesmu ar zaļām malām).

borsk


Metodiskas piezīmes

Šis ir saistošais eksperiments, to ieteicams rādīt aptumšotā telpā.

Ja degšanas reakcija neizdodas, tad iespējams, ka spirts satur pārāk daudz ūdens vai sērskābe nav koncentrēta.

Boraka vietā var ņemt borskābi.