Spirti

D.Cēdere. Spirti

8. Demonstrējumi

8.1. Pamatdemonstrējumi. Spirtu īpašības

(Skat. DL Spirtu īpašības)


1. Ūdens pierādīšana etilspirtā

Reaģenti un materiāli: etilspirts, b/ū CuSO4, mēģene.

Darba gaita

Mēģenē ielej nedaudz etilspirta un pievieno iepriekš izkarsētu b/ū CuSO4. Ūdens klātienē veidojas zils kristālhidrāts (CuSO4×5H2O).

Metodiskas piezīmes

Etilspirts ir higroskopisks, tas viegli uzsūc mitrumu no gaisa. Pārdošanā parasti ir 96% etilspirts. Ja nepieciešams bezūdens etilspirts, parastais etilspirts ir jāapstrādā ar spēcīgiem dehidratējošiem reaģentiem un iegūtais produkts jāglabā hermētiski noslēgtā traukā.


2. Spirtu ūdens šķīdumu vides pH pārbaude

Reaģenti un materiāli: etilspirts, ūdens; mēģene, indikators.

Darba gaita

Mēģenē ielej 1 ml etilspirta un atšķaida ar dažiem ml ūdens. Ar indikatoru pārliecinās, ka vides reakcija ir neitrāla.

Metodiskas piezīmes

Labāk, ja var pārbaudīt vairākus spirtus.

Eksperiments uzskatāmi parāda atšķirību starp hidroksīdgrupu metālu hidroksīdos un hidroksilgrupu spirtos. Var secināt, ka spirtu hidroksilgrupa ūdens šķīdumā neatšķeļas.


3. Etilspirta oksidēšana ar CuO

Reaģenti un materiāli: etilspirts, vara stieplīte; mēģene, spirta lampiņa.

Darba gaita

Mēģenē ielej nedaudz etilspirta un tajā iegremdē izkarsētu (vēl karstu) vara stieplīti (tā ir pārklāta ar melno CuO). Karstā stieplīte spirta tvaikos reducējas, veidojot spožu metālu. Var sajust oksidēšanās produkta acetaldehīda (etanāla) smaržu.

ar cu

4. Glicerīna šķīdība

Reaģenti un materiāli: glicerīns, benzīns, ūdens; 2 mēģenes.

Darba gaita

Vienā mēģenē ielej 1-2 ml ūdens, otrā 1-2 ml benzīna. Pielej 1 ml glicerīna un spēcīgi saskalina. Glicerīns šķīst ūdenī jebkurās attiecībās, benzīnā nešķīst.

Metodiskas piezīmes

Glicerīna labo šķīdību ūdenī var izskaidrot ar relatīvi lielo polāro molekulas daļu.

Ja pie glicerīna uzmanīgi pievieno ūdeni, tad sākumā veidojas divi slāņi, jo glicerīns ir blīvāks, viskozāks (d=1,3).