Spirti

D.Cēdere. Spirti

8. Demonstrējumi

Temata apguvei ieteicami skolotāja demonstrējumi, kurus audzēkņi vēro un aizpilda darba lapas. Papildus ir doti divi saistošie eksperimenti.