Spirti

D.Cēdere. Spirti

7. Dietilēteris

Ēteru vispārīgā formula:

eteri

Dietilēteris C2H5-O-C2H5
et model

Dietilēteris, ko sadzīvē sauc vienkārši par ēteri, ir biežāk lietotais ēteru pārstāvis.

Tas ir bezkrāsains, viegli gaistošs šķidrums, kura viršanas temperatūra 35 °C. Dietilēteris ir neitrāls savienojums un samērā inerts, taču viegli reaģē ar skābekli, veidojot peroksīdus. Peroksīdi ir termiski nestabili savienojumi. Ēteris viegli uzliesmo, un šī reakcija var notikt ar sprādzienu.

Dietilēteris ir labs šķīdinātājs, tomēr tā izmantošana lielākos apmēros ir ierobežota ugunsnedrošības dēļ. Dietilētera tvaikiem ir narkotiska iedarbība. Dietilēteri jāuzglabā cieši noslēgtā tumša stikla traukā, vēsā vietā, lai novērstu iespējamu peroksīdu veidošanos.