Spirti

D.Cēdere. Spirti

6. Svarīgākie alkanolu pārstāvji

Metanols (metilspirts, koka spirts) CH3OH

Metanols ir bezkrāsains šķidrums (viršanas temperatūra 65 °C) ar specifisku smaržu, kas līdzīga etanola smaržai. Ar ūdeni sajaucas jebkurās attiecībās. Agrāk metanolu ieguva tikai no koksnes. No tā arī cēlies nosaukums ²koka spirts². Metanols ir inde (organismam kaitīgs ir nevis pats metanols, bet gan tā bioķīmisko pārvērtību produkti metānskābe un metanāls). Pat nelieli metanola daudzumi (6 - 10 ml) var izraisīt aklumu, bet 25 - 30 ml deva var būt jau nāvējoša. Diemžēl saindēšanās pazīmes parādās tikai pēc 15 - 20 stundām, kad medicīniskās palīdzības sniegšana jau ir nokavēta.

Etanols (etilspirts, vīna spirts) C2H5OH

Etanolu bieži sauc vienkārši par spirtu vai alkoholu. Etanols ir bezkrāsains šķidrums (viršanas temperatūra 78 °C) ar patīkamu smaržu,. Ar ūdeni sajaucas jebkurās attiecībās. Etanols ar ūdeni veido azeotropo maisījumu*, kas satur 95,6% etanola. To sauc par rektifikātu. Bezūdens etanolu parasti sauc par absolūto etanolu. Rūpniecības vajadzībām etanolu iegūst, hidratējot etēnu. Etanolu alkoholisko dzērienu pagatavošanai iegūst rūgšanas procesā. Etanolam piemīt dezinficējošas īpašības. Etanolam piemīt narkotiskām vielām līdzīga iedarbība.

Etān-1,2-diols (etilēnglikols) HO-CH2-CH2-OH ir šķidra viela bez krāsas un smaržas, ar saldenu garšu. Toksisks.

Propān-1,2,3-triols (glicerīns) HO‑CH2-CH2(OH)-CH2-OH ir viskozs šķidrums, ar saldu garšu. Dabā sastopams galvenokārt tauku un citu lipīdu sastāvā.

Etilēnglikols un glicerīns ir izplatītākie daudzvērtīgie spirti jeb polioli. Ķīmisko īpašību ziņā alkānpolioli ir līdzīgi vienvērtīgajiem alkanoliem. Atšķirībā no vienvērtīgajiem alkanoliem alkānpolioli reaģē ar vara(II) hidroksīdu, veidojot intensīvi zilas krāsas ūdenī šķīstošu komplekso savienojumu. Reakciju izmanto daudzvērtīgo spirtu pierādīšanai.

* Azeotropais maisījums ir divu vai vairāku šķidrumu viendabīgs maisījums, kas destilācijas procesā nesadalās frakcijās. Destilējot maisījuma sastāvs paliek nemainīgs. Azeotrops - no grieķu valodas vārda a (nolieguma partikula) + zeo - verdu + tropē - maiņa.