5. Kā var pierakstīt alkānu formulas?

Organisko savienojumu molekulu uzbūvi (struktūru) parāda molekulu struktūrformulas, kuras var attēlot dažādi. Alkānu, līdzīgi kā citu organisko savienojumu molekulu struktūras attēlošanai, parasti izmanto struktūrformulas, kurās raksta visus to sastāvā ietilpstošos atomus. Alkānus attēlojot ar pilnajām struktūrformulām, starp C un H atomiem parāda arī visas saites. Rakstot reakciju vienādojumus, parasti attēlo tikai svarīgākās saites, tas vienkāršo pierakstu un padara to uzskatāmāku.

Sarežģītāku savienojumu struktūras attēlošanai ieteicams izmantot t.s. saīsinātās struktūrformulas. Saīsinātajās struktūrformulās parāda tikai saites starp atomiem, bet pašus atomus neraksta. Oglekļa atomu virkni alkānos attēlo zig-zag līnijas veidā, kas vienlaikus labi atbilst patiesajam oglekļa atomu stāvoklim alkānu molekulās. Saīsinātās struktūrformulas ir uzskatāmākas (skat. tabulu).

ou_formulas