15. Riski un problēmas

Tehniskie šķidrumi un šķīdinātāji

No daudziem tehniskajiem šķidrumiem ikdienā sevišķi bieži sastopas ar benzīnu, petroleju, dīzeļdegvielu, bremžu eļļu. Strādājot ar šīm vielām, jāievēro piesardzība, jo tās ir toksiskas ne tikai tad, ja tās nejauši iedzer, bet arī, ja tās nokļūst uz ādas, it sevišķi uz gļotādām. Dažu šo vielu tvaiku ieelpošana var izraisīt saindēšanos.

Benzīns (ogļūdeņražu maisījums, kur C5-C10) izraisa CNS darbības traucējumus (rada narkotisko efektu), acu gļotādas un augšējo elpošanas ceļu iekaisumu. Sevišķas briesmas draud, ja benzīns nokļūst mutē un elpošanas ceļos, jo ogļūdeņraži var izraisīt ķīmisko pneimoniju. Benzīnam nokļūstot kuņģī, var notikt smaga saindēšanās jau ar 20 – 50 ml devu. Etilētā benzīna (pievienots 1,5 g tetraetilsvina Pb(C2H5)4 uz 1 l benzīna) toksiskā deva ir daudz mazāka.


Kaitīgo vielu - benzpirēnu rašanās pārtikas sagatavošanas procesā

benzpirens

Nozīmīgs pārtikas produktu piesārņojuma avots ir pārtikas sagatavošana. Ļoti bīstami ir poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO), kas veidojas pārtikas produktos, tos termiski apstrādājot. Īpaši augsts PAO saturs ir kūpinātos un grillētos produktos. Policikliskie savienojumi veidojas arī, pārtikas produktus grauzdējot, piemēram, kafijā. Dažādi PAO veidojas cigaretes degšanas laikā un nokļūst smēķētāja plaušās.

Pie PAO pieder benzpirēni. Šie policikliskie savienojumi veidojas no vienkāršām molekulām. Termiski sadaloties dažādiem savienojumiem, veidojas ogļūdeņražu radikāļi, kam ir augsta aktivitāte. Dažādi kombinējoties, tie veido poliaromātiskus ogļūdeņražus ar stabilu ciklisku struktūru:

benzpirenu veid

Benzpirēna veidošanās pirolīzes procesā.

Benzpirēnu dēvē par apkārtējās vides indi. Tas rodas, sadegot naftai, atkritumiem, automobiļu degvielai, veidojas mežu ugunsgrēku laikā, ir sastopams cigarešu dūmos, kā arī ceptā gaļā. Benzpirēna toksiskās iedarbības pamatā ir kancerogēna metabolīta veidošanās, kā rezultātā DNS replikācijā rodas traucējumi un kļūdas. Šādas kļūdas rada ģenētiskā koda izmaiņas (mutācijas), kas var izraisīt vēža šūnu attīstību.

Apkārtējā vidē un pārtikā pierādīti ap 100 dažādu PAO, apmēram viena ceturtdaļa no tiem darbojas kā vēža izraisītāji. No PAO visaugstākais toksiskums piemīt benz[a]pirēnam, kura deva 5,6´10-5 mmol rada aknu bojājumus un izraisa teratogēnu iedarbību pelēm.


Svarīgākie ogļūdeņraži - organiskie šķīdinātāji un to kaitīgā iedarbība uz cilvēka organismu

Nosaukums

Formula

Virš. t., °C

Izmantošana

Kaitīgā iedarbība
(orgāns, efekts*)

Pentāns

C5H12

36

Šķīdinātājs

CNS, perifērā nervu sistēma;

gļotādu kairinājums, akūtas saindēšanās iespējas, narkotiska iedarbība

Heksāns

C6H14

69

Audumu sausai tīrīšanai,

iekšdedzes dzinēju degvielas sastāvdaļa

Heptāns

C7H16

98

Toluols

C6H5CH3

111

Sveķu, plastmasu, krāsu, laku, gumijas šķīdinātājs,

piedeva degvielai

Aknas, nieres;

galvassāpes un reiboņi, līdzsvara traucējumi

m-ksilols

C6H4(CH3)2

139

Laku un krāsu šķīdinātājs, piedeva degvielai

* nav ņemta vērā iedarbības pakāpe