14. Demonstrējums. Etēna iegūšana, depolimerizējot polietilēnu

(Skat. DL Etēna iegūšana, depolimerizējot polietilēnu.)


Mērķis. Iepazīties ar etēna īpašībām, iegūstot to no polietilēna.

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

  • Prot izdarīt novērojumus un secinājumus.
  • Zina etēna pierādīšanas reakcijas.
  • Prot uzrakstīt reakciju vienādojumus.

Darba piederumi, vielas: nelieli polietilēna gabaliņi, koncentrēta sērskābe, bromūdens, 0,01% kālija permanganāta (KMnO4) šķīdums (vāji sārts); viena liela mēģene, 2 parastās mēģenes, gāzu novadcaurulīte, spirta lampiņa.

Darba gaita

1. Lielajā mēģenē ievieto smalki sagrieztu polietilēnu (~ ¼ no tilpuma) un pievieno 2-3 ml koncentrētas sērskābes.

2. Sagatavo mēģenes etēna pierādīšanai: vienā mēģenē ielej 1 ml bromūdens, bet otrā – 1 ml kālija permanganāta šķīduma.

3. Mēģenei, kurā atrodas polietilēns, uzliek aizbāzni ar gāzu novadcaurulīti un karsē.

4. Izdalījušos gāzi ievada mēģenē ar bromūdeni un novēro, vai šķīdums atkrāsojas. Pēc tam gāzi ievada mēģenē ar kālija permanganāta šķīdumu un bromūdeni.

depolim

Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

  1. Kāpēc šķīdumi atkrāsojās?
  2. Kāpēc šķīdumu atkrāsošanos nenovēro, tikko gāze sāk izdalīties?
  3. Ja ar kādu reaģentu nenovēroji atkrāsošanos, mini iespējamos iemeslus!

Metodiskas piezīmes

Eksperimentam piemērotāki ir bieza polietilēna gabaliņi, lai mēģenē tos varētu ievietot blīvāk. Ja polietilēna ir par maz, eksperiments neizdodas.

Eksperimentu var veikt kā pētniecisku darbu. Skolotājs veic demonstrējumu, pēc skolotāja ieskatiem izvēloties kādu no trim problēmjautājumiem:

  • Ja, etēnu polimerizējot, iegūst polietilēnu, vai polimēru var sadalīt un iegūt atpakaļ etēnu?
  • Polimērmateriāli parasti ir termiski neizturīgi un tos „saēd” koncentrēta sērskābe. Kā par to varētu pārliecināties praktiski?
  • Kā pierādīt, vai, polietilēnam sadaloties, tiešām rodas etēns?