12. Alkāni praktiskajā dzīvē


Metāns CH­4

Tā ir gāze bez krāsas un bez smaržas, viegli degoša (viršanas temperatūra ir -164 °).

metana bist

* Ar 2010. gadu Latvijā sāk ieviest jaunu ķīmisko vielu klasificēšanas sistēmu - GHS (Globāli harmonizēto sistēmu), kas būs vienota visā pasaulē.
Skat. http://www.lvgma.gov.lv/chemical/CLP_majas_lapai_pamatteksts.htm

Metāns ir galvenā dabasgāzes sastāvdaļa (85-95%).

Dabasgāzi izmanto galvenokārt ēdiena gatavošanai un mājokļu apsildīšanai. Lietojot metānu par deggāzi ikdienā, jāuzmanās, lai nerastos gāzes noplūde, jo metāns maisījumā ar gaisu var izraisīt eksploziju.

Metāna saturs gaisā (tilpuma %)

Degšanas intensitāte

5 – 15

> 15

< 5

Spēcīga eksplozija

Deg mierīgi

Nevar aizdedzināt

Metāns uzkrājas arī akmeņogļu raktuvēs. Ja raktuves netiek pietiekami vēdinātas, veidojas eksplozīvs metāna un gaisa maisījums, kas nereti ir izraisījis smagus raktuvju nogruvumus un prasījis arī cilvēku upurus. Metāna un gaisa maisījums var aizdegties pat no īssavienojuma elektrības vados.

Tā kā metānam nav smaržas, deggāzei pievieno nedaudz sērsaturoša organiskā savienojuma ar asu, nepatīkamu smaku, pēc kuras var viegli konstatēt bojājumus gāzesvados.

Metāns ir arī vērtīga un lēta izejviela ķīmiskajā rūpniecībā.


Sadzīvē izmantojamie metāna homologi

Etānu izmanto etilēna iegūšanai.

Propānu un propāna un butāna maisījumu ikdienā lieto par deggāzi, ko sašķidrinātu transportē balonos.

Petrolēteris ir alkānu (galvenokārt pentānu un heksānu) maisījums, ko iegūst no viegli gaistošām naftas frakcijām un izmanto par šķīdinātāju.

Heksāns un oktāns ietilpst dažādu degvielu (benzīna, dīzeļdegvielas) sastāvā un tiek lietoti par šķīdinātājiem. Tie ir viegli degoši, nejaucas ar ūdeni.

Vazelīneļļa ir alkānu maisījums līdz C15, to izmanto medicīnā un parfimērijā, kā arī tehnikā par ziežvielu, kas samērā grūti oksidējas.

Vazelīns ir cieto alkānu (līdz C25) maisījums. Izmanto medicīnā ziežu pagatavošanai.

Galvenā daudzu tehnikā izmantojamo vaskveida vielu sastāvdaļa ir parafīns. Tas ir daudzu cieto alkānu maisījums, kas atkarībā no C virknes garuma ir ar dažādu cietību un kušanas temperatūru. No parafīna var izgatavot sveces, ziedes, lūpkrāsas un apavu krēmus.


Dabasgāze

Dabasgāzes krājumi un to izmantošana 1991. gadāgazes ieguve

Papildinformācija:
IM Dabasgāze
http://www.lg.lv/


         
Šķiltavu gāze

Visiem labi pazīstamās šķiltavas, ko var iegādāties kioskos un citās tirdzniecības vietās, ir pildītas ar kādu no naftas pārstrādes produktiem.

Šķiltavu gāze ir butāns. Šķiltavās tā atrodas zem neliela spiediena, kas ir pietiekams, lai butāns, kura viršanas temperatūra ir –0,5 oC, atrastos šķidrā stāvoklī. Šķidrā stāvoklī butāns aizņem daudz mazāku tilpumu nekā tad, ja tas būtu gāzveida stāvoklī (Avogadro likums).

but bal           dzelt bal

Gāzes baloniņš šķiltavu uzpildīšanai.

Uzmanību! Šķiltavu gāze ir īpaši viegli uzliesmojoša!

Šķiltavu benzīns

skiltavu

Šķiltavu benzīns ir naftas destilācijas vieglās frakcijas ar zemu viršanas temperatūru. Pārdošanā ir dažāda fasējuma šķiltavu benzīns, kuru izmanto šķiltavu uzpildīšanai.

Šķiltavu benzīns ir īpaši viegli uzliesmojošs!


Sašķidrinātā gāze (balonu gāze, grilgāze, “campinggas”)

Sašķidrinātā gāze, ko pilda dažāda lieluma balonos, ir propāna un butāna maisījums. Sašķidrinātās gāzes galvenais izmantošanas veids – telpu apsildīšana un tehnoloģisko procesu izpildes nodrošināšana. Var iegādāties gāzi ar dažādu propāna un butāna attiecību vai tīru propānu.

Grilgāze, ko pārdod firma AGA SOL ir tīrs propāns (skat. arī AGASOL_grilgaze_broshura_4p.pdf).

grilgaze  http://www.linde.com/international/web/lg/lv/like35agalv.nsf/docbyalias/nav_propane

Gāzi pilda dažāda lieluma balonos, sākot no 5 litriem līdz pat 79 litriem (www.intergaz.lv/.../grain_dryers/).

Autogāze

autogaze  http://www.intergaz.lv/lv/for_business/gas_in_agriculture/grain_dryers/

Autogāze ir propāna, butāna un nenozīmīga daudzuma nepiesātināto ogļūdeņražu (aptuveni 1%) maisījums. Faktiski ir divas autogāzes markas: ziemas (85-95% propāna) un vasaras (45-55% propāna) autogāze. Butānam ir augstāka viršanas temperatūra (‑0,5 0C) nekā propānam (-42 0C), tāpēc aukstā laikā propāna saturu deggāzē palielina. Tas dod iespēju visu gadu automašīnu ekspluatēt ar gāzi.

Sašķidrinātā gāze balonā atrodas zem pašas piesātināto tvaiku spiediena, kurš praktiski nav atkarīgs no gāzes daudzuma balonā. Šī īpašība dod iespēju praktiski pilnībā izlietot balona saturu. Paaugstinoties temperatūrai, spiediens balonā pieaug. Ja gāze šķidrā stāvoklī pilnībā aizpilda balonu, bet temperatūra turpina palielināties, tad pieaugošā spiediena iedarbībā balons var izjukt. Tāpēc nekad nevajag balonu pilnībā aizpildīt ar sašķidrināto gāzi - nepieciešams obligāti atstāt tvaika spilvenu, kuram jābūt 15-20% no balona tilpuma.

Papildinformācija automehāniķiem: http://www.heinrihs-gaze.lv/index.php?sadala=5

Vaitspirits

vaitspirts

Vaitspirits (no angļu valodas white – balsts, bezkrāsains + spirit – gars), kuru sauc arī par vaitspirtu, ir augsti virstoša benzīna frakcija, ko izmanto par šķīdinātāju. Vaitspirits ir alifātisko un aromātisko ogļūdeņražu maisījums ar viršanas temperatūru 155-200 0C, ko iegūst naftas destilācijā. Vaitspiritu lieto eļļas krāsu, grīdas emalju, parketa laku, citu alkīdkrāsu un alkīdlaku atšķaidīšanai, kā virsmu attaukošanas līdzekli pirms līmēšanas, gruntēšanas un krāsošanas darbiem, kā arī instrumentu mazgāšanai. Autobraucēji to izmanto virsbūves attīrīšanai no darvas traipiem.

Vaitspiritu plaši izmanto atslēdznieki, automehāniķi un celtnieki ēku iekšdarbos.


Biogāze

Metāns veidojas visur tur, kur baktēriju iedarbībā notiek beigtu dzīvnieku un augu palieku sadalīšanās bez gaisa piekļuves. Purvos un piesārņotu ūdenstilpju dibenā veidojas purva gāze, kas ir metāna un oglekļa dioksīda maisījums.

Mūsdienās pūšanas procesu izmanto mērķtiecīgi, lai no augu valsts paliekām (kūtsmēsliem, organiskajiem atkritumiem), iegūtu biogāzi. Biogāze sastāv galvenokārt no metāna (apmēram 60%) un oglekļa dioksīda (apmēram 35%). Bez tam tā satur arī ūdeņradi, slāpekli un sērūdeņradi. Biogāzei ir augsta siltumkapacitāte.

Iegūstot biogāzi, var ietaupīt vērtīgas izejvielas un samazināt vides piesārņošanu. Ir aprēķināts, ka no organiskajiem atkritumiem, kas rodas no viena iedzīvotāja,dienā varētu iegūt 35 litrus biogāzes. Tas ļautu būtiski ietaupīt fosilo degvielu.