6. Patstāvīgais darbs. Alkānu nosaukumi

(Skat. DL Alkānu nosaukumi)


Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts

  • Izpratne par alkānu molekulu uzbūvi un struktūrformulām.
  • Prasme nosaukt alkānus, izmantojot IUPAC nomenklatūru.


Uzdevums

Pamato, ka katras rindas visas formulas attēlo vienas un tās pašas molekulas uzbūvi! Nosauc savienojumus! Sastādi molekulu modeļus!


ou a(nosaukums: propāns)


ou b

(nosaukums: 2-metilbutāns)

ou c

(nosaukums: butāns)

ou d

(nosaukums: 2-metilbutāns)

ou e

(nosaukums: 2,3-dimetilpentāns)

Metodiskas piezīmes

Darbam var izmantot gatavus atomu modeļus. Ieteicams izvēlēties lodīšu-stienīšu modeļus, lai sastādītajos molekulu modeļos būtu redzamas saites starp atomiem. Apskatot šādus alkānu modeļus, var labi saskatīt oglekļa atomu virknes zig-zag formu. Ierosiniet audzēkņiem paņemt modeli rokās un mēģināt novietot to tā, kā ir attēlotas struktūrformulas. Pievērsiet skolēnu uzmanību tam, ka no molekulas novietojuma telpā nemainās atomu secība molekulā, tāpēc katrā variantā visas struktūrformulas atbilst vienam savienojumam.

Darba beigās zināšanu nostiprināšanai der pajautāt, kuras formulas precīzāk attēlo molekulu patieso uzbūvi (struktūru).

Ja nav atomu modeļu, tos audzēkņi var izgatavot paši no plastilīna un sērkociņiem vai cita materiāla. Tad šo darbu ieteicams uzdot kā mājas darbu.