Pasākuma mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā un popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā.