Mūsdienu krievu literatūra krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanā

Mūsdienu krievu literatūra krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanā

4. Mākslinieciskā teksta atlases principi lasīšanai un analīzei

Materiāls pieejams Power Point prezentācijā "MĀKSLINIECISKAIS TEKSTS KRIEVU VALODAS KĀ SVEŠVALODAS STUNDĀS"