Ievads

  • Materiāls domāts biznesa ekonomikas pamatu skolotājiem un skolēniem/audzēkņiem

  • Materiāls paredzēts, lai nostiprinātu un padziļinātu izpratni par biznesa ekonomiskajiem pamatiem darba resursu jomā un izprastu reāli notiekošās aktualitātes darba resursu jomā

  • Materiālā apkopota teorētiska informācija par nodarbinātības un bezdarba jautājumiem, sniegtas atsauces uz normatīviem dokumentiem, citiem aktuāliem avotiem, ko varētu izmantot patstāvīgā vielas apdziļinātā apguvē un reālās ekonomiskās situācijas analīzē

  •   Ieteicams lietot, izmantojot norādītos oriģinālos avotus un citus ar tiem saistītos materiālus