Ievads

  • Materiāls domāts skolotājiem stundu sagatavošanai, kā arī skolēniem zināšanu padziļināšanai par indivīdu kā ražotāju.

  • Vēlams izmantot materiālu, kā arī ieteikto literatūru, lai apskatītos jautājumus un citus ar tiem saistītiem jautājumiem varētu apgūt padziļināti

  • Vēlams atbildēt uz pievienotajiem kontoljautājumiem

 

Indivīdam kā ražotājam jārēķinās ar tiesību aktiem, kas regulē uzņēmējdarbību. Indivīdam kā ražotājam ir pieejama plašs literatūras klāsts latviski, plaša informācija ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūrā.