Karbonskābes un to atvasinājumi

Temats: Karbonskābes un to atvasinājumi.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Etiķskābes sāļi ir acetāti.


2.

Etanols, etanāls un etānskābe ir homologi.


3.

Skudrskābei ,reaģējot ar nātrija karbonātu, izdalās ogļskābā gāze.


4.

Sviestskābes šķīduma pH ir lielāka par 7.


5.

Karbonskābēm, reaģējot ar spirtiem, veidojas esteri.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

ja

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura no nosauktajām skābēm normālajos apstākļos nav cieta viela? Atbildei uz šo jautājumu izmanto papildinformāciju www.dzm.lv sadaļa 2.1 Karbonskābes

a. skudrskābe

b. etiķskābe

c. sviestskābe

d. citronskābe

2. Oksidējot kādas vielas, var iegūt karbonskābi?

a. karbonskābes

b. alkīnus

c. aldehīdus

d. spirtus

3. Skudrskābes reakcija ar kādu vielu ir aizvietošanas reakcija?

a. Mg

b. CaO

c. Ba(OH)2

d. Na2SiO3

4.Kādas vielas veidojas, ja karbonskābēs esošā -OH grupa tiek aizvietota ar -NH2 grupu?

a. sāļi

b. amīdi

c. aminoskābes

d. esteri

5. Kādas vielas veidojas, ja karbonskābēs esošais ūdeņraža atoms (saite C-H) tiek aizvietots ar -NH2 grupu?

a. sāļi

b. amīdi

c. aminoskābes

d. esteri

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

c

2

d

3

a

4

b

5

c

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. Baldriānskābe; b. Sviestskābe; c. Skudrskābe; d. Etiķskābe; e. Propionskābe.

Ikdienā mēs biežāk sastopamies ar karbonskābēm nekā ar neorganiskajām skābēm. Vēsturiskie skābju nosaukumi arī runā paši par sevi. Piemēram, citronskābe ir citrusaugos, bet pienskābe veidojas, ja saskābst piens. Taču ne vienmēr ir tik vienkārši un viennozīmīgi. Piemēram, nātrēs esošas skābes nosaukums ir 1__, bet, ja saskābst vīnogu sula, tad veidojas 2__. Bieži grūti salīdzināt arī skābju triviālo nosaukumu un nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras. Par propānskābes vēsturisko nosaukumu vēl var loģiski spriest, tas ir 3___. Bet, ka butānskābe ir 4__, bet pentānskabe ir 5__, ir vienkārši jāatceras.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotā atslēgas vārda burts

1

c

2

d

3

e

4

b

5

a

4. Katrai no piedāvātajām reaģējošo vielu grupai izvēlies atbilstošu iegūto vielu grupu nosaukumus. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Savstarpēji reaģējošas vielu grupas


Iegūto vielu grupu nosaukums

1. Karbonskābe un vienvērtīgs spirts

A Karbonskābe un sulfīds

2. Karbonskābe un sārms

B Sāls un ūdens

3. Karbonskābju sāļi un sērskābe

C Taukvielas un ūdens

4.Karbonskābe un amonjaks

D Esteris

5.Lielmolekulārās karbonskābes un glicerīns

E Amonija sāls


F Karbonskābe un bāze

Vieta atbildēm:

Savstarpēji reaģējošas vielu grupas Nr.

Iegūto vielu grupu nosaukuma burts

1.

D

2.

B

3.

A

4.

E

5.

C