Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli

Temats: Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Pierakstā (-CH2-CH2-)n ar n tiek apzīmēta polimerizācijas pakāpe.


2.

Ziepjūdens pH ir mazāks par 7.


3.

Celulozes sastāvā ietilpst aminoskābes.


4.

Polimērus plaši izmanto kā iepakojumu materiālu.


5.

AS ĶR „Spodrība” piedāvā pircējiem plašu mazgāšanas līdzekļu klāstu.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļas 4.2. Sintētiskie lielmolekulārie savienojumi un 4.4. Polimēru atklāšanas vēsture

1. Kurš no nosauktajiem savienojumiem ir dabiskais lielmolekulārais savienojums?

a. celuloze

b. acetātceluloze

c. nitroceluloze

d. teflons

2. Kuru no dotajiem polimēriem iegūst polikondensācijas rezultātā?

a. Polietilēns

b. polipropilēns

c. polistirols

d.polietilēntereftalāts

3. Lai uzlabotu kaučuka īpašības un iegūtu gumiju, kaučukam pievieno sēru. Kā sauc šo procesu?

a. destilācija

b. kondensācija

c. vulkanizācija

d. hidrotācija

4. Kurā gadā iegūts celofāns?

a. 1891.

b. 1901.

c. 1911.

d. 1921.

5. Kā sauc polimēru, kuru iegūst no vielas ar formulu CH2=CHCl ?

a. poliizoprēns

b. polivinilhlorīds

c.polietilēns

d. poliizobutilēns

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

a

2

d

3

c

4

c

5

b