Ķīmijas un vides tehnoloģijas

Temats: Ķīmijas un vides tehnoloģijas.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Celulozes hidrolīzes rezultātā iegūst cieti.

2.

Viens no notekūdeņu attīrīšanas posmiem ir aeracija.

3.

Ķīmiskās reakcijas produktu praktiskais iznākums ir lielāks par teorētiski aprēķināto.

4.

Latvijas AS GRINDEKS ražo medikamentus un vitamīnus.

5.

Degvielai, kuru uzpilda Latvijas degvielas uzpildes stacijās, ir pievienota biodegviela.

Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļas 5.2. Etanola ražošana un 5.7.Naftas pārstrāde.

1. No kuras izejvielas iegūto etilspirtu iegūst, neizmantojot rūgšanas procesu?

a. graudi

b. kartupeļi

c. etens

d. koksne

2. Cik lielu metanola saturu (%) var iegūt rūgšanas procesā?

a. 6 %

b. 11%

c. 18%

d. 40%

3. Kurš no apgalvojumiem raksturo naftas fizikālās īpašības?

a. Nafta ir caurspīdīgs vielu maisījums

b. Nafta labi šķīst ūdenī.

c. Nafta ir smagāka par ūdeni.

d. Nafta ir tumšs viskozs šķidrums.

4. Kuras Latvijas pilsētas apkārtnē 1959.gadā ir atklātas naftas atradnes?

a. Kuldīga

b. Kārsava

c. Krāslava

d. Ķegums

5. Kādu oksīdu pievieno klāt, ražojot kristālstiklu?

a. NiO

b. PbO

c. CuO

d. CoO

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

c

2

b

3

d

4

a

5

b