Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Temats: Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīgā attīstība.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

apgalvojums

jā/nē

1.

Automobiļu izpūtējos, izmantojot katalītiskās reducēšanas principu, slāpekļa savienojumus pārveido par N2.

2.

Izmantojot otrreizēju pārstrādi, tiek ietaupīti dabas resursi.

3.

Ozona slāņa noārdīšana ir globālās sasilšanas izraisīta.

4.

Skābais lietus veidojas, ja atmosfērā nokļūst gāzveida ogļūdeņraži.

5.

Izmantojot anaerobus mikroorganismus, ir iespējams no notekūdeņiem iegūt metānu.

Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļu 6.2. „Vielu savstarpējā saikne un tās nozīme vielu daudzveidībā”


1. Kuru no nosauktajām gāzveida vielām rūpniecībā iegūst no gaisa?

a. CO2

b. N2

c. H2O

d. Ne

2. Kuru no dotajām vielām iegūst no NaCl, izmantojot līdzstrāvu?

a. sālsskābe

b. nātrija hidroksīds

c. hlorūdeņradis

3. Pievienojot kāda metāla savienojumu benzīnam, tiek paaugstināta degvielas kvalitāte, bet sadegšanas produkti piesārņo dabu. Pašlaik ES valstīs aizliegts izmantot šī metāla savienojumus kā piedevu benzīnam. Par kāda metāla savienojumiem šis stāstījums?

a. Zn

b. Fe

c. Pb

d. Al

4. Kurā Latvijas pilsētā darbojas skābekļa iegūšanas rūpnīca?

a. Valmiera

b. Ventspils

c. Liepāja

d. Daugavpils

5. Skābais lietus no augsnes izskalo augiem nepieciešamos minerālus, bet atbrīvo augiem kaitīgus metāla savienojumus. Par kādu metālu ir šis stāsts?

a. K

b. Mg

c. Na

d. AlVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

b

2

b

3

c

4

a

5

d