11. klase

11. klase

Nemetālisko elementu savienojumi

Temats: Nemetālisko elementu savienojumi.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Tvana gāzes formula ir CO2.


2.

Amonjaks (NH3) ir gāzveida viela, kura labi šķīst ūdenī.


3.

Stikla sastāvā ietilpst kalcija, nātrija un silicija oksīdi.


4.

Cinkam reaģējot ar slāpekļskābi, veidojas cinka nitrāts un izdalās ūdeņradis


5.

Karsējot kālija nitrātu, var iegūt skābekli


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāds oksīds veido smilts pamatsastāvdaļu?

a. Al2O3

b. CaO

c. CO2

d. SiO2

2. Ar laiku ķīmisko pārvērtību rezultātā sudraba izstrādājumi kļūst melni. Ar kuru ķīmisko elementu savienojas sudrabs šajā pārvērtībā?

a. O

b. S

c. N

d. Cl

3. Kurā no dotajiem savienojumiem sērs ķīmiskajās reakcijās var būt tikai reducētājs?

a. H2S

b. S

c. SO2

d. SO3

4. Cik liela ir izšķīdinātās vielas masas daļa %, ja 5,6 gramus HCl izšķīdināja 42 gramos ūdens?

a. 19 %

b. 8 %

c. 13 %

d. 16 %

5. Kādu kalcija karbonāta masu var iegūt, ja, sadedzinot 22,4 litrus metāna, visu iegūto CO2 savienoja ar kalcija oksīdu?

a. 44g

b. 10 g

c. 100g

d. 4,4g

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

d

2

b

3

a

4

d

5

c

3. Izmantojot piedāvātos atbilžu variantus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot pareizās atbildes burtu.

Atbilžu varianti: a. C,O,H; b.P; c.K; d.N,P,K; e. N.

Kaut gan augu sastāvā mēs varam konstatēt vairākus desmitus elementu, lielākā daļa no tiem, piemēram, Cu, B, Fe, Mn, Zn un daudzi citi nepieciešami ļoti nelielos daudzumos. Augus veido pamatā trīs elementi 1___. Interesanti, ka labai augu attīstībai tiem ir nepieciešami vēl trīs elementi - 2___. Ja pietrūkst 3___, augos vāji veidojas augļi un ir traucēta sēklu attīstība. Ja graudaugiem pietrūkst 4___, tiem vāji attīstās stiebri. Interesanti, ka veģetācijas perioda pagarināšanu, zaļas masas pieaugumu var izraisīt 5__ pārāk liels saturs augsnē, ja šī elementa ir par maz, augi lēni attīstās.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotais atslēgas vārda burts

1

a

2

d

3

b

4

c

5

e

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kurā no dotajiem savienojumiem slāpekļa oksidēšanas pakāpe ir +3?

a. NO2

b. NH3

c. N2O3

d. N2O

2. Kuras no piedāvātajam ķīmiskajiem savienojumiem izmanto stikla ražošanā?

a. Na2CO3

b. CaSO4

c. CaCO3

d. SiO2

3. Kādus no piedāvātajiem vielām saturošus minerālmēslojumus jāizmanto gadījumos, kad augiem trūkst elementa slāpekļa?

a. Kālija salpetris

b. Amonija hidrogēnortofosfāts

c. Kalcija dihidrigēnortofosfāts

d. Kālija hlorīds

4. Kur ir iespējams izmantot CO2?

a. mākslīgā elpināšana

b. ugunsdzēšamais aparāts

c. gāzētie dzērieni

d. stikla ražošanā

5. Kuri no dotajiem joniem veidojas pēc donorakceptora mehānisma?

a. Ca2+

b.NH4+

c.Cl-

d. H3O+

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

c

2.

a,c,d

3.

a,b

4.

b,c

5.

b,d

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies vielai raksturīgu fizikālu īpašību. Atbildi pieraksti blakus ķīmiskās formulas numuram, pievienojot vielas fizikālai īpašībai un izmantošanai atbilstošu burtu.

Ķīmisko savienojumu formulas


Vielu fizikālās īpašības un izmantošana

1. H2O

A Gāzveida viela ar asu smaku. Ļoti labi šķīst ūdenī. Šķīduma pH mazāka par 7. Izmanto medicīnā.

2. NH3

B Gāzveida viela ar asu smaku, ļoti labi šķīst ūdenī. Šķīduma pH ir lielākā par 7. Izmanto minerālmēslu ražošanā.

3. PH3

C Šķidra viela bez krāsas, bez smaržas, bez garšas. Kušanas temperatūra 0oC. Plaši izmantojama sadzīvē un uzturā.

4. CH4

D Gāzveida indīga viela ar asu ķiploku smaku. Viegli uzliesmo gaisā, līdz ar to maz izmantojama.

5. HCl

E Gāzveida viela bez krāsas, bez smaržas. Šķīstot ūdeni veido vāju skābi. Lielas koncentrācijas gaisā apgrūtina elpošanu. Izmanto ugunsdzēšamos aparātos.


F Gāzveida viela bez krāsas, bez smaržas. Plaši izmantojama sadzīvē siltumenerģijas iegūšanai. Drošības nolūkos sadzīvē izmantojamai vielai pievieno klāt gāzveida vielu ar specifisku smaku.

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas fizikālās īpašības un izmantošanas burts

1.

C

2.

B

3.

D

4.

F

5.

A