11. klase

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: ĶīmiT026 : Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā
Book: 11. klase
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 28 June 2022, 7:26 PM

Description

11. klase

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Jurijs Kuklis


11. Klase


Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010


Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana

Temats: Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Visi I A grupas elementi ir metāli.


2.

Aktīvie metāli dabā sastopami tikai savienojumu veidā.


3.

Metāli atdodot elektronus pārvēršas par pozitīvi lādētiem metālu joniem.


4.

Ķīmiskais elements magnijs ietilpst hemoglobīna sastāvā, bet ķīmiskais elements - hlorofilā sastāvā.


5.

Kalcija karbonāts ir dolomīta, kaļķakmeņu un krīta pamatsastāvdaļa.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kādi no piedāvāto ķīmisko elementu sāļiem labi šķīst ūdenī un līdz ar to dabā reti sastopami minerālu (rūdu) veidā?

a. Cr

b. Ni

c. Na

d. Co

2. Kuram no minētajiem metāliem ir visaugstākā viršanas temperatūra?

a. Al

b. Pb

c. Cu

d. W

3. Cilvēks ilgi nevarēja iegūt dzelzi no tās rūdām. Viens no izskaidrojumiem - bija nepieciešama temperatūra, kuru varēja sasniegt tikai palielinot skābekļa koncentrāciju, pūšot gaisu liesmā. Kādu temperatūras robežu cilvēkam bija jāpārsniedz, lai iegūtu dzelzi?

a. 1000 oC

b. 1500 oC

c. 2000 oC

d. 2500 oC

4. Ar kādu vielu reducē, metālus lai iegūtu to augstāku tīrības pakāpi?

a. C

b. CO

c. H2

d. Al

5. Kādas vielas izdalās uz elektrodiem NaCl kausējuma elektrolīzes rezultātā?

a. Na un Cl2

b. H2 un Cl2

c. H2 un O2

d. Na un O2

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

d

3.

b

4.

c

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. Dzelzs, b. Alumīnijs, c. Bronza, d. Tērauds, e. Varš, f.Dūralumīnijs.

Pirmais sakausējums, kuru intensīvi sāka izmantot cilvēks, bija 1_____, tas pamatā ir metāls - 2___. Pašlaik visplašāk rūpniecībā izmantojams metāls ir 3___ un tā sakausējumi, piemēram, 4 ___. Interesanti, ka otrs pēc mūsdienu ražošanas apjomiem un izplatības metāls vēl pirms 150 gadiem bija ļoti dārgs. Piemēram, D.Mendeļejeva draugi zinātniekam jubilejā uzdāvināja galda piederumus no 5___. Tīrā veidā šīs metāls ir ļoti mīksts, bet sakausējumos, piemēram, 6___ plaši izmantojams mašīnbūvē, celtniecībā, sadzīvē.

Atbilde: 1c,2e,3a,4d,5b,6f.

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizus atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kādos sakausējumos Fe ir pamatsastāvdaļa?

a. bronza

b. tērauds

c. čuguns

d. misiņš

2. Kādas iespējamas oksidēšanas pakāpes ir elementam Fe savienojumos?

a. 0

b. +1

c. +2

d. +3

3. Kādu metālu var iegūt, izmantojot tā savienojuma ūdensšķīduma elektrolīzes procesu?

a. Na

b. Ni

c. Ca

d. Cs

4. Šķīduma elektrolīzes rezultātā pie anoda izdalās skābeklis. Notiek process, kas atbilst shēmai

4OH- bulta 2H2O + O2. Cik elektronu piedalās dotās pārvērtības rezultātā?

a. 4

b. 3

c. 2

d. 1

5. Cik gramu zelta ir 120 gramos juvelierizstrādājumu sagatavotā sakausējumā, ja tā raudze (prove) ir 375?

a. 37,5

b. 45,0

c. 75,0

d. 90,0

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b,c

2.

c,d

3.

c

4.

a

5.

b

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošu tehnisku vai vēsturiski izveidotu nosaukumu (triviālnosaukumu).

Formulas


Vielas nosaukums


A Marmors

1. CaCO3

B Cinka māns

2. NaNO3

C Čīles salpetris

3. FeS2

D Cinka spīde

4. ZnS

E Akmenssāls

5. NaCl

F Pirīts

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

A

2.

C

3.

F

4.

B

5.

E


Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības

Temats: Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Visi metāli reaģē ar skābekli.


2.

Aktīvie metāli reaģē ar ūdeni, veidojas sārms un izdalās ūdeņradis.


3.

Vara jonus var pierādīt ar hidroksīdjoniem.


4.

Zn reaģē ar CuCl2 šķīdumu.


5.

Ligandi ir kompleksa savienojuma ārējā sfēra.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāds ir kompleksa savienojuma Na2[Zn(OH)4] nosaukums?

a. nātrija cinka hidroksīds

b. nātrija hidroksocinkāts

c. nātrija tetra hidroksocinkāts

2. Cik liels ūdeņraža tilpums izdalās, ja ar cinku reaģē 180 g sālsskābes šķīduma ar izšķīdinātās vielas masas daļu 10%?

a. 5,6 l

b. 56 l

c. 0,25 l

d. 0,5 l

3. Kuru katjonu izmanto SO42- pierādīšanai?

a. Na+

b. K+

c.Ba2+

d.Mg2+

4. Kura no dotajām bāzēm reaģē gan ar skābēm, gan ar bāzēm?

a. KOH

b. Al(OH)3

c. Cu(OH)2

5. Cik lielu Ag masu var iegūt, reducējot to no 46,4g Ag2O, kas satur 10 % piemaisījumus?

a.43,2

b.47,5

c.19,4

d. 38,9Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variantscacbd

3. Izmantojot piedāvātus atslēgas vārdus pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvas vietas numuram pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. Kalcijs; b. Mangāns; c. Dzelzs; d. Kālijs; e. Alumīnijs.

Cilvēka organisma normālai darbībai ir nepieciešami daudzi ķīmiskie elementi. Runājot par tiem, mēs bieži izmantojam neprecīzus formulējumus. Piemēram, mēs sakām - mums nepieciešams vāramais sāls, jo tas satur nātriju. Nātrijs ir ļoti aktīvs metāls un tā izmantošana pārtikā būtu ļoti bīstama. Pareizāk būtu jāsaka - vāramais sāls satur ķīmisko elementu neatriju, vai nātrija joni piedalās nervu impulsa pārvadīšanā. Kādi metāliskie elementi vēl nepieciešami mūsu organismam? Piena produkti ir jālieto, lai stiprinātu kaulus. It sevišķi tas nepieciešams bērniem, kad organisms strauji aug un ķīmiska elementa 1.__ trūkums var ietekmēt kaulu normālu attīstību. Hemoglobīna sastāvā ietilpst ķīmiskais elements 2.___, tā trūkums var izraisīt nepietiekamu skābekļa piegādi orgāniem.

Mūsu ēdienkartē jābūt kartupeļiem, banāniem, tomātiem un citiem augļiem. Augļi satur daudz ķīmiskā elementa 3.__savienojumus, tas nodrošina šūnu sulas (citoplazmas) nemainīgu sastāvu un kopā ar nātriju piedalās nervu impulsu pārvadīšanā.

Citi elementi mums nepieciešami ļoti nelielos daudzumos. Tā kopā ar rudzu maizi, zirņiem, rīsiem mēs saņemam ķīmisko elementu 4.___. Šī ķīmiska elementa klātbūtne pasargā no vājuma, ātrā noguruma, galvassāpēm.

Sekojot līdzi ķīmisko elementu daudzumam, jāatceras, ka pārmērīgs ķīmisku elementu saturs izraisa pretēju efektu. Tā, piemēram, atmiņas pasliktināšanu, mācību vielas grūta uztveri, nervozitāti, var izraisīt paaugstināts ķīmiskā elements 5.__ satur organismā.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

pievienojot atslēgas vārda burtu

1

a

2

c

3

d

4

b

5

e

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Ar kuram no dotajām vielām reaģē Al(OH)3?

a. HCl

b. Al2O3

c. H2O

d.NaOH

2. Kādas vielas veidojas, aktīviem metāliem reaģējot ar ūdeni?

a. ūdens

b. metāls

c. sārms

d. ūdeņradis

3. Kurš no dotajiem metāliem nereaģēs ar ūdeni?

a. Ca

b.Cs

c.Cu

d.K

4. Cik Cu var iegūt, reducējot to ar H2 no 100 g CuO, ja zināms, ka vara (II) oksīds satur 20 % piemaisījumu?

a. 80 g

b. 64 g

c. 6,4 mol

d. 1 mol

5.Kāda ir koeficientu summa ķīmiskas reakcijas vienādojumā, ja savā starpā reaģē Fe un CuSO4?

a. 4

b.2

c.8

d.6

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

a,d

2.

b,d

3.

c,d

4.

c

5.

a

5. Katrai no piedāvātā metāla jona formulai izvēlies atbilstošu liesmas krāsu. Atbildi pieraksti blakus metāla jona formulas numuram pievienojot liesmas krāsai atbilstošu burtu.

Metāla jona ķīmiskā formula.


Liesmas krāsa

1. Na+

A gaiši violeta

2. Cu2+

B zaļa

3. K+

C ķieģeļsarkana

4. Ca2+

D dzeltena

5. Ba2+

E spilgti balta


F gaiši zaļa

Vieta atbildēm:


Metāla jona ķīmiskās formulas Nr.

Liesmas krāsas burts

1.

D

2.

B

3.

A

4.

C

5.

F


Nemetāli

Temats: Nemetāli.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Normālajos apstākļos nemetāli sastopami gan kā gāzveida vielas, gan kā šķidras, gan kā cietas.


2.

Ķīmiskais elements fosfors veido vienkāršas vielas dimantu un grafītu.


3.

Slāpeklis ir ķīmiski inerta viela, tāpēc to izmanto produktu iepakojumos.


4.

Hēliju, izmantojot spektrometriju, vispirms atklāja uz Saules un tikai vēlāk Zemes atmosfērā.


5.

Skābekļa fluorīds veidojas, skābeklim reaģējot ar fluoru.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura nemetāla molekula sastāv no viena atoma?

a. ūdeņradis

b. hēlijs

c. ogleklis

d. slāpeklis

2. Kura skābekļa un metāna tilpumattiecība ir sprādzienvisbīstamākā?

a. 1:1

b. 1:2

c.2:1

d.2:3

3. Kura viela veidojas N2 reakcijā ar skābekli?

a. N2O

b. NO

c. HNO2

4. Kura ķīmiskā elementa savienojumam ar ūdeņradi ir sapuvušu olu smaka?

a. S

b. N

c. P

d. Cl

5. Kurš no nemetāliem normālos apstākļos ir šķidra viela?

a. P

b. S

c. I2

d. Br2Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b

2.

c

3.

b

4.

a

5.

d

3. Izmantojot piedāvātus atslēgas vārdus pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvas vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. hlors, b. fluors, c. jods, d. halogēns, e. broms.

VIIA grupas elementiem ir nosaukums - 1___. Vienkāršu vielu molekulas, kuras veido šie elementi, sastāv no diviem atomiem. Elements ar vislielāko elektronegativitāti veido vienkāršu vielu 2___. Indīga gāzveida viela zaļganā krāsā ir 3__. Bet 4___ ir kristāliska viela, kas sildot sublimē un veido violetas krāsas tvaikus. Savukārt normālos apstākļos vienīgais šķidrais nemetāls ir 5__.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienota atslēgas vārda burts

1

d

2

b

3

a

4

c

5

e

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizu atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kuri no piedāvātajiem nemetālu oksīdiem izraisa skābo lietu?

a. SO3

b. SiO2

c. NO2

d.N2O

2. Kā saucas vienkāršas vielas, kuru veido elements C?

a. bronza

b. dimants

c. grafīts

d. granīts

3. Kādus no piedāvātājiem nemetāliem praktiski izmanto ūdens dezinficēšanai?

a. N2

b. Cl2

c. O3

d. I2

4. Kurus no piedāvātajiem nemetāliem rūpniecībā iegūst, destilējot sašķidrinātu gaisu?

a. H2

b. O2

c. Cl2

d. N2

5. Reakcija ar kādām no piedāvātajām vielām no sālsskābes var iegūt hloru?

a. MnO2

b. MgO

c.KCl

d.KMnO4

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

a,c

2.

d,c

3.

b,c

4.

b,d

5.

a,d

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošo vielas izmantošanu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot iespējamas vielas izmantošanas burtu.

Ķīmisko vielu formulas


Iespējama vielas izmantošana

1. He

A Tehnikā, griešanas un urbšanas instrumentu izgatavošanā. Caurspīdīgus, īpaši slīpētus, izmanto kā juvelierizstrādājumus.

2. I2

B Izmanto gāzes balonu uzpildīšanai. Maisījumu ar skābekli izmanto akvalangu uzpildīšanai.

3. Br2

C Spirta šķīdumu izmanto medicīnā ādas skrāpējumu un nobirzumu apstrādei.

4. N2

D Bezkrāsaina gāzveida viela, izmantojama amonjaka iegūšanā.

5. C

E Pelēka kristāliska viela, izmanto elektrotehnikā.


F Brūns šķidrums ar asu smaku, indīgs. Savienojumus izmanto medicīnā nervu zāles sintēzei.

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas izmantošanas burts

1.

B

2.

C

3.

F

4.

D

5.

A


Nemetālisko elementu savienojumi

Temats: Nemetālisko elementu savienojumi.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Tvana gāzes formula ir CO2.


2.

Amonjaks (NH3) ir gāzveida viela, kura labi šķīst ūdenī.


3.

Stikla sastāvā ietilpst kalcija, nātrija un silicija oksīdi.


4.

Cinkam reaģējot ar slāpekļskābi, veidojas cinka nitrāts un izdalās ūdeņradis


5.

Karsējot kālija nitrātu, var iegūt skābekli


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāds oksīds veido smilts pamatsastāvdaļu?

a. Al2O3

b. CaO

c. CO2

d. SiO2

2. Ar laiku ķīmisko pārvērtību rezultātā sudraba izstrādājumi kļūst melni. Ar kuru ķīmisko elementu savienojas sudrabs šajā pārvērtībā?

a. O

b. S

c. N

d. Cl

3. Kurā no dotajiem savienojumiem sērs ķīmiskajās reakcijās var būt tikai reducētājs?

a. H2S

b. S

c. SO2

d. SO3

4. Cik liela ir izšķīdinātās vielas masas daļa %, ja 5,6 gramus HCl izšķīdināja 42 gramos ūdens?

a. 19 %

b. 8 %

c. 13 %

d. 16 %

5. Kādu kalcija karbonāta masu var iegūt, ja, sadedzinot 22,4 litrus metāna, visu iegūto CO2 savienoja ar kalcija oksīdu?

a. 44g

b. 10 g

c. 100g

d. 4,4g

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

d

2

b

3

a

4

d

5

c

3. Izmantojot piedāvātos atbilžu variantus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot pareizās atbildes burtu.

Atbilžu varianti: a. C,O,H; b.P; c.K; d.N,P,K; e. N.

Kaut gan augu sastāvā mēs varam konstatēt vairākus desmitus elementu, lielākā daļa no tiem, piemēram, Cu, B, Fe, Mn, Zn un daudzi citi nepieciešami ļoti nelielos daudzumos. Augus veido pamatā trīs elementi 1___. Interesanti, ka labai augu attīstībai tiem ir nepieciešami vēl trīs elementi - 2___. Ja pietrūkst 3___, augos vāji veidojas augļi un ir traucēta sēklu attīstība. Ja graudaugiem pietrūkst 4___, tiem vāji attīstās stiebri. Interesanti, ka veģetācijas perioda pagarināšanu, zaļas masas pieaugumu var izraisīt 5__ pārāk liels saturs augsnē, ja šī elementa ir par maz, augi lēni attīstās.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotais atslēgas vārda burts

1

a

2

d

3

b

4

c

5

e

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kurā no dotajiem savienojumiem slāpekļa oksidēšanas pakāpe ir +3?

a. NO2

b. NH3

c. N2O3

d. N2O

2. Kuras no piedāvātajam ķīmiskajiem savienojumiem izmanto stikla ražošanā?

a. Na2CO3

b. CaSO4

c. CaCO3

d. SiO2

3. Kādus no piedāvātajiem vielām saturošus minerālmēslojumus jāizmanto gadījumos, kad augiem trūkst elementa slāpekļa?

a. Kālija salpetris

b. Amonija hidrogēnortofosfāts

c. Kalcija dihidrigēnortofosfāts

d. Kālija hlorīds

4. Kur ir iespējams izmantot CO2?

a. mākslīgā elpināšana

b. ugunsdzēšamais aparāts

c. gāzētie dzērieni

d. stikla ražošanā

5. Kuri no dotajiem joniem veidojas pēc donorakceptora mehānisma?

a. Ca2+

b.NH4+

c.Cl-

d. H3O+

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

c

2.

a,c,d

3.

a,b

4.

b,c

5.

b,d

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies vielai raksturīgu fizikālu īpašību. Atbildi pieraksti blakus ķīmiskās formulas numuram, pievienojot vielas fizikālai īpašībai un izmantošanai atbilstošu burtu.

Ķīmisko savienojumu formulas


Vielu fizikālās īpašības un izmantošana

1. H2O

A Gāzveida viela ar asu smaku. Ļoti labi šķīst ūdenī. Šķīduma pH mazāka par 7. Izmanto medicīnā.

2. NH3

B Gāzveida viela ar asu smaku, ļoti labi šķīst ūdenī. Šķīduma pH ir lielākā par 7. Izmanto minerālmēslu ražošanā.

3. PH3

C Šķidra viela bez krāsas, bez smaržas, bez garšas. Kušanas temperatūra 0oC. Plaši izmantojama sadzīvē un uzturā.

4. CH4

D Gāzveida indīga viela ar asu ķiploku smaku. Viegli uzliesmo gaisā, līdz ar to maz izmantojama.

5. HCl

E Gāzveida viela bez krāsas, bez smaržas. Šķīstot ūdeni veido vāju skābi. Lielas koncentrācijas gaisā apgrūtina elpošanu. Izmanto ugunsdzēšamos aparātos.


F Gāzveida viela bez krāsas, bez smaržas. Plaši izmantojama sadzīvē siltumenerģijas iegūšanai. Drošības nolūkos sadzīvē izmantojamai vielai pievieno klāt gāzveida vielu ar specifisku smaku.

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas fizikālās īpašības un izmantošanas burts

1.

C

2.

B

3.

D

4.

F

5.

A


Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā

Temats: Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Ūdens cietību nosaka Ca2+ un Mg2+ jonu daudzums ūdenī.


2.

Izplatītākie ieži Latvijā ir granīts un malahīts.


3.

Korozijas procesu paātrina atmosfēras mitrums un temperatūra.


4.

Apmēram pusi no gaisa sastāva veido slāpeklis un skābeklis.


5.

Vielas sastāvā ir ķīmiskie elementi Al, H,O. To daudzumu attiecība ir 1:3:3. Dotajai vielai var būt gan skābās, gan bāziskās īpašības.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

ja

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kurš oksīds reakcijā ar ūdeni veido divvērtīgu skābekli saturošu skābi?

a. SiO2

b. P2O5

c.NO2

d. SO3

2. Kuru savienojumu plaši izmanto profilakses un ārstniecības nolūkos sanatorijā „Jaunķemeri”?

a. CaCO3

b. H2S

c. SiO2

d. MgCO3

3. Kurā procesā atmosfērā iekļūst visvairāk CO2?

a. elpošanā

b. trūdēšanā

c. iztvaikošanā

d. šķīšanā

4. Kurā pārvērtību virknē visprecīzāk atspoguļota slāpekļskābes iegūšana?

a. N2 bulta NO2 bulta HNO3

b. N2 bultaNH3 bultaNO bultaNO2 bultaHNO3

c. NH3 bultaNObulta HNO3

5. Aizsardzībai pret koroziju dzelzs tiek pārklāts ar citiem metāliem. Ja pārklājums ir bojāts, tad korodē vispirms viens no metāliem. Kurā pārklājuma bojāšanas gadījumā dzelzs korodēs vislēnāk?

a. Fe-Cr

b. Fe-Ni

c. Fe-Zn

d. Fe-SnVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

d

2.

b

3.

a

4.

b

5.

c

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. 42He; b. 2010Ne ; c. Hirosima un Nagasaki ; d.5626Fe ; e.Černobiļa un Fukušima.

Kodolreakcijās izdalās milzīgs enerģijas daudzums. Cilvēks vēl relatīvi nesen sāka izmantot kodolreakcijās iegūto enerģiju. Diemžēl mūsu asociācijas ar šiem procesiem biežāk ir ar mīnusa zīmi. Atmiņā uzpeld Japāņu pilsētas 1___, kuras cietušas otrā pasaules kara laikā no atombumbām, kā arī divdesmitā gadsimta beigās un divdesmit pirmā gadsimta sākumā avārijas atomelektrostacijās pilsētās 2.__. Taču, ja mēs ieskatīsimies plašāk, tad vairāk nekā 90% enerģijas mēs saņemam no kodolprocesiem. Mūsu tuvākajā zvaigznē - Saulē notiek kodolreakcijas, kuru rezultātā no ūdeņraža atomu kodoliem veidojas 3__. Uzskatāms, ka arī mūsu Zemes elementi miljardu gadu laikā veidojas kodolreakciju rezultāta. Tā piemēram 4020Ca veidojas, ja savienojas divi 4___ - atomi, bet 4020Ca reakcija ar 168O veidojas 5__. Kas ir kodolreakcijas - dzīves sākums, ierocis dzīvības iznīcināšanai vai elektroenerģijas avots? Viennozīmīgas atbildes te nav un diez vai arī būs.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotas atslēgas vārda burts

1

c

2

e

3

a

4

b

5

d

4. Katram ķīmisko elementu simbolam izvēlies atbilstošu apgalvojumu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Ķīmisko elementu simboli


Izplatība dabā

1.H

A Litosfērā izplatītākais metāliskais elements

2.N

B Visumā izplatītākais elements

3.Al

C Atmosfērā izplatītākais elements

4.O

D Hidrosfērā izplatītākais metāls

5.Na

E Hidrosfēras izplatītākais elementsVieta atbildēm:


Ķīmiska elementa simbola Nr.

Izplatības dabā burts

1.

B

2.

C

3.

A

4.

E

5.

D

Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra

Temats: Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Organisko vielu uzbūves teorijas pamatus formulēja A.Butlerovs.


2.

Divkāršajā saitē viena saite ir s-saite, bet otra p-saite.


3.

Homoloģiskā starpība ir -C2H4-.


4.

Etīna vēsturiskais nosaukums ir acetilēns.


5.

Vispārēja formula CnH2n ir alkēniem.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāda ķīmiskā saite pastāv starp oglekļa atomiem organiskajos savienojumos?

a. jonu saite

b. metāliskā saite

c. kovalentā saite

d. ūdeņraža saite

2. Kura viela ir etāna homologs?

a. propanols

b. butēns

c. pentāns

d. etīns

3. Cik liela ir oglekļa masas daļa % etānā (C2H6)?

a. 40%

b. 60%

c. 20%

d. 80%

4. Kāds ir vielas nosaukums, ja tās ķīmiska formula ir CH3-CH2-CH(CH3)-CH3?

a. Pentāns

b. 2-metilbutāns

c. 1,1-dimetilpropāns

d. 3-metilbutāns

5. Šīs vielas struktūru nevarēja ļoti ilgi izprast un līdz ar to vielas struktūrformulu ilgu laiki nevarēja uzrakstīt. Ķīmijas vēsturē pastāv uzskats, ka šīs vielas struktūru F.Kekulē ieraudzīja sapnī kā čūsku, kura iekoda sev astē. Par kādas vielas struktūru ir šis stāstījums?

a. benzols

b. etilēns

c. acetilēns

d. toluols

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

c

3.

d

4.

b

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvas vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. polipropilēns; b. cikloalkāns; c. propāns; d.ciklopropāns ; e.propāns.

Trīs. Šis skaitlis bieži sastopams folklorā. Bet kā ar ķīmiju? Ieskatīsimies ogļūdeņražos ar trim oglekļa atomiem. Piesātinātā ogļūdeņraža nosaukums ir 1___ . Ikdienās mēs redzam šo nosaukumu uz gāzes baloniem. Savienojumā ar divkāršo saiti nosaukums ir 2__ un no tā iegūst polimēru 3__ . Ķēdīte no trīs atomiem var veidot arī noslēgtu virknējumu. Tādus ogļūdeņražus sauc 4__ un to pirmais homologs ir 5__.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienota atslēgas vārda burts

1

c

2

a

3

e

4

b

5

d

4. Katram vielas klases nosaukumam izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Organisko vielu klase


Vielas nosaukums

1. alkēns

A propēns

2. alkīns

B butanols

3. arēns

C pentadiēns-1,3

4. alkadiēns

D benzols

5. alkāns

E 2,2-dimetilheksāns


F etīns

Vieta atbildēm:

Vielas klases Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

A

2.

F

3.

D

4.

C

5.

E


Ogļūdeņražu reakcijas

Temats: Ogļūdeņražu reakcijas.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Ķīmiskajā rūpniecībā ogļūdeņražus iegūst no naftas un dabasgāzes.


2.

Degšanas reakcijas ir endotermiskās reakcijas.


3.

Ja ogļūdeņradis sadeg pilnībā, veidojas CO2 un H2O.


4.

Halogenēšana ir ūdeņraža pievienošanas reakcijas.


5.

Alkēna molekulā ir viena divkāršā saite.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2. Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura gāze ir dabasgāzes pamatsastāvdaļa?

a. propāns

b. butāns

c. metāns

d. etāns

2. Vienā mēģenē atrodas heptēns, bet otrā heptāns. Kuru vielu nevar izmantot šo vielu noteikšanai?

a. kālija permanganātu

b. bromūdeni

c. joda šķīdumu

d. oglekļa (IV) oksīdu

3. Cik lielu hlora daudzumu spēj pievienot 5,6 litri etēna?

a. 5,6 mol

b. 1 mol

c. 2,5 mol

d. 0,25 mol

4. Izmantojot informāciju par sadegšanas produktiem, konstatēts, ka C, H un O daudzumu attiecība savienojumā ir 0,3: 0,6: 0,1. Kuru vielu sadedzināja?

a.CH3-CO-CH3

b. C2H5OH

c. C2H5COOH

d.CH3-O-CH3

5. Sadedzinot vienu molu metāna, izdalās 890 kJ enerģijas. Cik liels siltuma daudzums izdalās, sadedzinot 112 litrus (n.a.) metāna?

a. 8900 kJ

b. 112 kJ

c. 445 kJ

d. 4450 kJ

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

c

2

d

3

d

4

a

5

d

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. aizvietošanās; b. vienkāršā; c. trīskāršā; d.pievienošanās; e.divkāršā.

Salīdzinot ogļūdeņražu uzbūvi un īpašības, mēs varam konstatēt, ka alkānos visas saites ir 1__, alkēnos ir viena 2__, bet alkīnos viena 3__ saites. Atšķirība vielu uzbūvē nosaka atšķirību šo vielu ķīmiskajās īpašībās. Ja alkāniem ir raksturīgas tikai 4__, tad alkēniem un alkīniem ir raksturīgas arī 5__ reakcijas.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotā atslēgas vārda burts

1

b

2

e

3

c

4

a

5

d

4. Katrai «formulai» izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus «formulas» numuram, pievienojot vielas izmantošanas jomu.

«Formulas» - atomu skaits oglekļa atomu ķēdītē


Iespējamā izmantošana

1. C1-C4

A degviela -benzīns

2. C20-C30

B smērvielas

3. C5-C10

C dīzeļdegviela

4. C14-C18

D asfaltbetons

5.>C30

E kurināmaisVieta atbildēm:

"Formulas" Nr.

Iespējamās izmantošanas burts

1.

E

2.

B

3.

A

4.

C

5.

D