11. klase

11. klase

Nemetāli

Temats: Nemetāli.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Normālajos apstākļos nemetāli sastopami gan kā gāzveida vielas, gan kā šķidras, gan kā cietas.


2.

Ķīmiskais elements fosfors veido vienkāršas vielas dimantu un grafītu.


3.

Slāpeklis ir ķīmiski inerta viela, tāpēc to izmanto produktu iepakojumos.


4.

Hēliju, izmantojot spektrometriju, vispirms atklāja uz Saules un tikai vēlāk Zemes atmosfērā.


5.

Skābekļa fluorīds veidojas, skābeklim reaģējot ar fluoru.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura nemetāla molekula sastāv no viena atoma?

a. ūdeņradis

b. hēlijs

c. ogleklis

d. slāpeklis

2. Kura skābekļa un metāna tilpumattiecība ir sprādzienvisbīstamākā?

a. 1:1

b. 1:2

c.2:1

d.2:3

3. Kura viela veidojas N2 reakcijā ar skābekli?

a. N2O

b. NO

c. HNO2

4. Kura ķīmiskā elementa savienojumam ar ūdeņradi ir sapuvušu olu smaka?

a. S

b. N

c. P

d. Cl

5. Kurš no nemetāliem normālos apstākļos ir šķidra viela?

a. P

b. S

c. I2

d. Br2Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b

2.

c

3.

b

4.

a

5.

d

3. Izmantojot piedāvātus atslēgas vārdus pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvas vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. hlors, b. fluors, c. jods, d. halogēns, e. broms.

VIIA grupas elementiem ir nosaukums - 1___. Vienkāršu vielu molekulas, kuras veido šie elementi, sastāv no diviem atomiem. Elements ar vislielāko elektronegativitāti veido vienkāršu vielu 2___. Indīga gāzveida viela zaļganā krāsā ir 3__. Bet 4___ ir kristāliska viela, kas sildot sublimē un veido violetas krāsas tvaikus. Savukārt normālos apstākļos vienīgais šķidrais nemetāls ir 5__.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienota atslēgas vārda burts

1

d

2

b

3

a

4

c

5

e

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizu atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kuri no piedāvātajiem nemetālu oksīdiem izraisa skābo lietu?

a. SO3

b. SiO2

c. NO2

d.N2O

2. Kā saucas vienkāršas vielas, kuru veido elements C?

a. bronza

b. dimants

c. grafīts

d. granīts

3. Kādus no piedāvātājiem nemetāliem praktiski izmanto ūdens dezinficēšanai?

a. N2

b. Cl2

c. O3

d. I2

4. Kurus no piedāvātajiem nemetāliem rūpniecībā iegūst, destilējot sašķidrinātu gaisu?

a. H2

b. O2

c. Cl2

d. N2

5. Reakcija ar kādām no piedāvātajām vielām no sālsskābes var iegūt hloru?

a. MnO2

b. MgO

c.KCl

d.KMnO4

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

a,c

2.

d,c

3.

b,c

4.

b,d

5.

a,d

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošo vielas izmantošanu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot iespējamas vielas izmantošanas burtu.

Ķīmisko vielu formulas


Iespējama vielas izmantošana

1. He

A Tehnikā, griešanas un urbšanas instrumentu izgatavošanā. Caurspīdīgus, īpaši slīpētus, izmanto kā juvelierizstrādājumus.

2. I2

B Izmanto gāzes balonu uzpildīšanai. Maisījumu ar skābekli izmanto akvalangu uzpildīšanai.

3. Br2

C Spirta šķīdumu izmanto medicīnā ādas skrāpējumu un nobirzumu apstrādei.

4. N2

D Bezkrāsaina gāzveida viela, izmantojama amonjaka iegūšanā.

5. C

E Pelēka kristāliska viela, izmanto elektrotehnikā.


F Brūns šķidrums ar asu smaku, indīgs. Savienojumus izmanto medicīnā nervu zāles sintēzei.

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas izmantošanas burts

1.

B

2.

C

3.

F

4.

D

5.

A