11. klase

11. klase

Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana

Temats: Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Visi I A grupas elementi ir metāli.


2.

Aktīvie metāli dabā sastopami tikai savienojumu veidā.


3.

Metāli atdodot elektronus pārvēršas par pozitīvi lādētiem metālu joniem.


4.

Ķīmiskais elements magnijs ietilpst hemoglobīna sastāvā, bet ķīmiskais elements - hlorofilā sastāvā.


5.

Kalcija karbonāts ir dolomīta, kaļķakmeņu un krīta pamatsastāvdaļa.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kādi no piedāvāto ķīmisko elementu sāļiem labi šķīst ūdenī un līdz ar to dabā reti sastopami minerālu (rūdu) veidā?

a. Cr

b. Ni

c. Na

d. Co

2. Kuram no minētajiem metāliem ir visaugstākā viršanas temperatūra?

a. Al

b. Pb

c. Cu

d. W

3. Cilvēks ilgi nevarēja iegūt dzelzi no tās rūdām. Viens no izskaidrojumiem - bija nepieciešama temperatūra, kuru varēja sasniegt tikai palielinot skābekļa koncentrāciju, pūšot gaisu liesmā. Kādu temperatūras robežu cilvēkam bija jāpārsniedz, lai iegūtu dzelzi?

a. 1000 oC

b. 1500 oC

c. 2000 oC

d. 2500 oC

4. Ar kādu vielu reducē, metālus lai iegūtu to augstāku tīrības pakāpi?

a. C

b. CO

c. H2

d. Al

5. Kādas vielas izdalās uz elektrodiem NaCl kausējuma elektrolīzes rezultātā?

a. Na un Cl2

b. H2 un Cl2

c. H2 un O2

d. Na un O2

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

d

3.

b

4.

c

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. Dzelzs, b. Alumīnijs, c. Bronza, d. Tērauds, e. Varš, f.Dūralumīnijs.

Pirmais sakausējums, kuru intensīvi sāka izmantot cilvēks, bija 1_____, tas pamatā ir metāls - 2___. Pašlaik visplašāk rūpniecībā izmantojams metāls ir 3___ un tā sakausējumi, piemēram, 4 ___. Interesanti, ka otrs pēc mūsdienu ražošanas apjomiem un izplatības metāls vēl pirms 150 gadiem bija ļoti dārgs. Piemēram, D.Mendeļejeva draugi zinātniekam jubilejā uzdāvināja galda piederumus no 5___. Tīrā veidā šīs metāls ir ļoti mīksts, bet sakausējumos, piemēram, 6___ plaši izmantojams mašīnbūvē, celtniecībā, sadzīvē.

Atbilde: 1c,2e,3a,4d,5b,6f.

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizus atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kādos sakausējumos Fe ir pamatsastāvdaļa?

a. bronza

b. tērauds

c. čuguns

d. misiņš

2. Kādas iespējamas oksidēšanas pakāpes ir elementam Fe savienojumos?

a. 0

b. +1

c. +2

d. +3

3. Kādu metālu var iegūt, izmantojot tā savienojuma ūdensšķīduma elektrolīzes procesu?

a. Na

b. Ni

c. Ca

d. Cs

4. Šķīduma elektrolīzes rezultātā pie anoda izdalās skābeklis. Notiek process, kas atbilst shēmai

4OH- bulta 2H2O + O2. Cik elektronu piedalās dotās pārvērtības rezultātā?

a. 4

b. 3

c. 2

d. 1

5. Cik gramu zelta ir 120 gramos juvelierizstrādājumu sagatavotā sakausējumā, ja tā raudze (prove) ir 375?

a. 37,5

b. 45,0

c. 75,0

d. 90,0

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b,c

2.

c,d

3.

c

4.

a

5.

b

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošu tehnisku vai vēsturiski izveidotu nosaukumu (triviālnosaukumu).

Formulas


Vielas nosaukums


A Marmors

1. CaCO3

B Cinka māns

2. NaNO3

C Čīles salpetris

3. FeS2

D Cinka spīde

4. ZnS

E Akmenssāls

5. NaCl

F Pirīts

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

A

2.

C

3.

F

4.

B

5.

E