11. klase

11. klase

Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra

Ogļūdeņražu reakcijas

Temats: Ogļūdeņražu reakcijas.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Ķīmiskajā rūpniecībā ogļūdeņražus iegūst no naftas un dabasgāzes.


2.

Degšanas reakcijas ir endotermiskās reakcijas.


3.

Ja ogļūdeņradis sadeg pilnībā, veidojas CO2 un H2O.


4.

Halogenēšana ir ūdeņraža pievienošanas reakcijas.


5.

Alkēna molekulā ir viena divkāršā saite.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2. Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura gāze ir dabasgāzes pamatsastāvdaļa?

a. propāns

b. butāns

c. metāns

d. etāns

2. Vienā mēģenē atrodas heptēns, bet otrā heptāns. Kuru vielu nevar izmantot šo vielu noteikšanai?

a. kālija permanganātu

b. bromūdeni

c. joda šķīdumu

d. oglekļa (IV) oksīdu

3. Cik lielu hlora daudzumu spēj pievienot 5,6 litri etēna?

a. 5,6 mol

b. 1 mol

c. 2,5 mol

d. 0,25 mol

4. Izmantojot informāciju par sadegšanas produktiem, konstatēts, ka C, H un O daudzumu attiecība savienojumā ir 0,3: 0,6: 0,1. Kuru vielu sadedzināja?

a.CH3-CO-CH3

b. C2H5OH

c. C2H5COOH

d.CH3-O-CH3

5. Sadedzinot vienu molu metāna, izdalās 890 kJ enerģijas. Cik liels siltuma daudzums izdalās, sadedzinot 112 litrus (n.a.) metāna?

a. 8900 kJ

b. 112 kJ

c. 445 kJ

d. 4450 kJ

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

c

2

d

3

d

4

a

5

d

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. aizvietošanās; b. vienkāršā; c. trīskāršā; d.pievienošanās; e.divkāršā.

Salīdzinot ogļūdeņražu uzbūvi un īpašības, mēs varam konstatēt, ka alkānos visas saites ir 1__, alkēnos ir viena 2__, bet alkīnos viena 3__ saites. Atšķirība vielu uzbūvē nosaka atšķirību šo vielu ķīmiskajās īpašībās. Ja alkāniem ir raksturīgas tikai 4__, tad alkēniem un alkīniem ir raksturīgas arī 5__ reakcijas.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotā atslēgas vārda burts

1

b

2

e

3

c

4

a

5

d

4. Katrai «formulai» izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus «formulas» numuram, pievienojot vielas izmantošanas jomu.

«Formulas» - atomu skaits oglekļa atomu ķēdītē


Iespējamā izmantošana

1. C1-C4

A degviela -benzīns

2. C20-C30

B smērvielas

3. C5-C10

C dīzeļdegviela

4. C14-C18

D asfaltbetons

5.>C30

E kurināmaisVieta atbildēm:

"Formulas" Nr.

Iespējamās izmantošanas burts

1.

E

2.

B

3.

A

4.

C

5.

D