Elektrolītiskā disociācija


Temats: Elektrolītiskā disociācija

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Elektrolīti ir vielas, kas kausējumos un ūdens šķīdumos vada elektrisko strāvu.


2.

HCl, NaOH un KCl ir stiprie elektrolīti.


3.

Bāziskā šķīduma vidē pH ir <7.


4.

K2SO4 šķīdumā vide ir stipri bāziskā.


5.

Ja šķīduma vides pH=5,5, tad lakmuss ir sarkanā krāsa.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura no dotajām vielām nav elektrolīts?

a. HCl

b. KCl

c. Cl2

d. KOH

2. Cik molu jonu ir šķīdumā, ja pilnībā disociē 1 mols K3PO4?

a. 2

b.4

c.1

d.3

3. Ortofosforskābes disociācija notiek vairākos posmos. Kurus jonus var noteikt H3PO4 šķīdumā, ja tajā ir visu trīs disociācijas pakāpju joni. ?

a. H+, H2PO4- ,

PO43-

b. H+, HPO42-,

PO43-

c. H+, H2PO4-,

PO43-

d. H+, HPO42-,

H2PO4- , PO43-

4. Kāda vide ir K2SO3 šķīdumā?

a. skāba

b. bāziska

c. neitrāla

5. Kāda augsnes vide nepieciešama lielākai augu daļai, lai tie normāli attīstītos?

a. skāba

b. bāziska

c. neitrālaVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

b

3.

d

4.

b

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus (zinātnieku uzvārdi, skaitļi, gadi), uzraksti pareizo tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. <7, b. 7,5, c.V.Ostvalds, d. 1887.gads, e.S.Arrēniuss, f. 1903.gads, g. >7, h. 5,5.

Elektrolītiskās disociācijas teorijas autors ir 1___, kas neilgu laiku strādāja arī Rīgā kopā ar 2___. Elektrolītiskās disociācijas teorija bija formulēta 3___ un zinātnieki to nav atzinuši. Pēc vairākiem gadiem, kad teorijas idejas tika pierādītas, S. Arrēniusam bija piešķirta Nobeļa prēmija. Tas notika 4___. Šodien mēs zinām, ka disociācijas rezultātā disociē arī ūdens molekulas. Ūdeņraža jona koncentrāciju šķīdumā nosaka, izmantojot ūdeņraža eksponentu - pH. Ja šķīduma vide ir bāziska, tad šķīduma pH 5___, bet ja vide ir skāba, tad pH 6___. Kaut gan destilētā ūdens pH jābūt 7, uzglabājot ūdens reaģē ar gaisā esošo oglekļa (IV) oksīdu un pH sasniedz radītāju pat līdz 7___. Savukārt jūras un okeānos izšķīdinātie sāļi maina pH un tā parasti ir vairāk par 8___.

Atbilde: 1e,2c,3d,4f,5g,6a,7h,8b.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizu atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1.Kādas daļiņas hidratējas NaCl disociācijas rezultātā?

a. Na

b. Na+

c. Cl

d. Cl-

2. Cilvēka darbības rezultātā pilsētas atmosfēra tika piesārņota ar SO2. Kādus anjonus var konstatēt analizējot nokrišņu ūdeni?

a. OH-

b. H+

c. HSO3-

d. SO32-

3. Kuri katjoni atrodas K2CO3 šķīdumā?

a. K+

b. HCO3-

c. OH-

d. H+

4. Uz iepakojuma dota informācija par ūdenī esošajiem joniem. Viens no pierakstiem ir kļūdains. Kurā pierakstā ir kļūda?

a. K+, Na+, Ca2+, HCO3-, Cl-

b. K+, Na+, Mg2+, SO42-, HCO3-,

c. K+, Na+, Ag+,
SO42-, HCO3-, Cl-

d. K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-

5. Pēc melleņu ogu lasīšanas Guntars rokas noskaloja ar vēsu ūdeni, tad ieberza nedaudz citronskābes un noskaloja ar lielu ūdens daudzumu. Ūdens kļuva spilgti rozā krāsā. Par ko liecina krāsas maiņa?

a. Citronskābe maina savu krāsu uz rozā.

b. Mellenēs esošais pigments ir rozā krāsā.

c. Mellenēs esošais pigments maina krāsu uz rozā bāziskā vidē.

d. Mellenēs esošais pigments maina krāsu uz rozā skābā vidē.

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

b,d

2.

c,d

3.

a

4.

c

5.

d

5. Katrai no piedāvātajām elektrolītu formulām izvēlies atbilstošu grupu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot elektrolīta iedalījumam atbilstošu burtu.

Vielu ķīmiskās formulas


Elektrolītu iedalījums

1.HCl

A stiprs elektrolīts

2.Ca(OH)2

3. AgCl

B vidēji stiprs elektrolīts

4. H2CO3

5. H3PO4

C vājš elektrolīts

6. NaOH

Vieta atbildēm:

Vielu ķīmiskās formulas Nr.

Elektrolītu iedalījuma burts

1.

A

2.

B

3.

C

4.

C

5.

B

6.

A