Pētnieciskā darbība ķīmijā

Temats: Pētnieciskā darbība ķīmijā.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Kipa aparātu izmanto ūdens sadalīšanai.


2.

Strādājot ar kairinošām vielām, jāizmanto gumijas cimdi.


3.

Bioķīmija pēta ķīmiskos procesus, kuri noris dzīvajos organismos.


4.

Ja, sadedzinot 48 gramus tīra oglekļa tiek patērēts 89,6 litri skābekļa, tad veidosies 4 moli oglekļa (IV) oksīda.


5.

Zīmi 12 izmanto uz vielas iepakojuma, lai brīdinātu par to, ka viela ir spēcīgs oksidētājs.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizu atbildes variantu, no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti, jautājuma numuram pievienojot atbildes burtu.

1. Kuru no piedāvātajiem traukiem lietderīgāk izmantot lai precīzi nomērītu 22 ml destilētā ūdens?

a.1

b.1

c. 3

d. 4

2. Kurš no zinātniekiem XIX gada beigās, XX gadsimta sākumā strādājis Rīgā 1913., 1914. un 1934.gados tika izvirzīts, kā kandidāts Nobeļa prēmijai?

a. V.Ostvalds

b. P.Valdens

c. D.H.Grindelis

d. S.Areniuss

3. Kurā no pētnieciskā darba posmiem pētnieks atbild uz jautājumu - ko es redzu?

a. Novērojumi

b. Hipotēze

c. Darba gaita

d. Secinājums

4. Kura no vielu attīrīšanas metodēm atspoguļota zīmējumā? 5

a. filtrēšana

b. destilēšana

c. iztvaicēšana

d. nostadināšana

5. Cik grādiem pēc Kelvina skalas atbilst tīrā ūdens viršanas temperatūra?

a. 0

b. 100

c. 273

d. 373

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

b

3.

c

4.

a

5.

d

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. Bioķīmija, b. Ģeoķīmija, c. Analīze, d. Agroķīmija, e.Sintēze f. Fizikāla ķīmija.

Ķīmija pēta vielas. Vielu pētīšanai tiek izmantoti vairāki dažādi paņēmieni. Piemēram, nosakot vielas sastāvu, var izmantot 1___ - kad vielas sastāvu nosaka, sadalot to sastāvdaļās un 2___, kad sarežģītāku savienojumu iegūst no vienkāršākām vielām. Pēc pētīšanas objektiem ķīmiju iedala nozarēs. Tā 3___ pēta ķīmiskās reakcijas dzīvajos organismos, bet 4____ pēta augu barošanas procesus un iespēju paaugstināt ražu un augu aizsardzību, izmantojot ķīmiskos līdzekļus. Dažādu zinātņu „simbioze” kļuva savulaik par ķīmijas apakšnozaru pamatu. Piemēram, zemes ķīmisko sastāvu un dabā atrodamos minerālus un rūdas pēta 5___, bet 6___ pēta vielu uzbūvi un ķīmisko reakciju likumsakarības.

Atbilde: 1c,2e,3a,4d,5b,6f.

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kuros no nosauktajiem uzņēmumiem Latvijā ražo medikamentus?

a. Grindeks AS

b. SIA AEROC

c. Dzintars AS

d. Olainfarm AS

2. Kāda ir 5 kmolu ūdens masa?

a. 90 g

b. 90 000 g

c. 90 kg

d. 90 000 mg

3. Kāda temperatūra un spiediens atbilst pieņēmumam - normāli apstākļi?

a. 0 oC un

1 atmosfēra

b. 25 oC un

760 mm Hg staba

c. 0 oC un

apmēram 100 Pa

d. 273 K un

101 325 Pa

4. Kāda ir vielas blīvuma mērvienība?

a. g

b. cm3

c. g/cm3

d. cm3/g

5. Kura no eksperimentālā darba metodēm atspoguļota zīmējumā? 6

a. destilēšana

b. iztvaicēšana

c. filtrēšana

d. ietvaicēšana

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a,d

2.

b,c

3.

a,d

4.

c

5.

b,d

5. Katram no uzzīmētajiem traukiem vai piederumiem piemeklē atbilstošo nosaukumu un izmantošanu. Atbildi pieraksti blakus zīmējuma numuram, pievienojot nosaukuma burtu un izmantošanas burtu.

Ķīmisko trauku un piederumu zīmējumi


Nosaukumi

1.7

A Areometrs

2. 8

B Kipa aparāts

3.9

C Tīģelis

4.10

D Mērcilindrs

5.11

E Dzesinātājs


F Pipete

Trauka vai piederuma izmantošanas īss apraksts

a. Izmanto gāzveida vielu iegūšanai cietu vielu reakcijās ar šķīdumiem. Piemēram, kalcija karbonātam reaģējot ar sālsskābi, iegūst ogļskābo gāzi.

b. Lieto destilācijas iekārtās. Pa apvalku no apakšas uz augšu plūst aukstais ūdens, bet kondensējamie tvaiki plūst pa centrālo cauruli no augšas uz leju..

c. Ierīci lieto šķidru vielu blīvuma noteikšanai.

d. Izmanto vielu karsēšanai, sakausēšanai. Izgatavo no metāla vai porcelāna.

e. Izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai. Visbiežāk lieto traukus ar precīzu tilpumu, piemēram, 10, 20 vai 50 mililitri.

Vieta atbildēm:


Ķīmiska trauka vai piederuma zīmējuma Nr.

Nosaukuma un izmantošanas burti

1.

Ba

2.

Ac

3.

Fe

4.

Eb

5.

Cd