7. DATU ORGANIZĀCIJA

7.1. Failu sistēma

Linux operētājsistēmās lietotāja un sistēmas dati tiek glabāti kā datnes, kas tiek kārtotas kokveida struktūrā saistītās mapēs. Kā datnes tiek attēloti arī dažādi sistēmas resursi.

Failu sistēmas pamatu veido virkne noteiktu mapju, kuru novietojums un saturs ir standartizēts. Šīs mapes un to parastais saturs ir:

 • / – failu sistēmas pamata mapes (root), kurās ietilpst visas citas failu sistēmas mapes;
 • /bin – svarīgas programmas;
 • /boot – sistēmas ielādei nepieciešamas datnes;
 • /dev – sistēmas ierīces attēlojošas datnes;
 • /etc – sistēmas konfigurācijas uzstādījumus saturošas datnes, sistēmas startēšanas laikā izpildāmi skripti;
 • /home – lietotāju personiskās (māju) mapes;
 • /lib – bibliotēkas;
 • /lost+found – datnes, kas pazaudētas sistēmas kļūmes dēļ, bet nav pilnībā zaudētas;
 • /media – failu sistēmā iekļauti ārēji datu nesēji;
 • /mnt – failu sistēmā iekļautas failu sistēmas;
 • /opt – sistēmā uzstādītu papildu lietotņu datnes;
 • /proc – īpaša mape, caur ko tiek attēlota informācija par sistēmas stāvokli;
 • /root – administratora personiskās (māju) mape;
 • /sbin – sistēmas mērogā svarīgas programmas;
 • /sys – sistēmas datnes;
 • /tmp – pagaidu datnes;
 • /usr – lietotnes un datnes, kas ir pieejamas visiem sistēmas lietotājiem;
 • /var – datnes, kas bieži tiek mainītas, piemēram, sistēmas žurnāli un datu bāzes.