6. DATORA PARAMETRI

6.4. Darbvirsmas noformējums

Lai mainītu darbvirsmas noformējumu un darbvirsmas vides vizuālos uzstādījumus, izmanto logu Appearance Preferences. Lai atvērtu šo logu, veic šādas darbības:

 • atver darbvirsmas augšējā paneļa izvēlni System:

 • izvēlnē System atver apakšizvēlni Preferences:

 • atvērtajā apakšizvēlnē atlasa komandu Appearance Preferences, izpildot uz tās nosaukuma peles klikšķi.

Atveras logs Appearance Preferences:

Logā Appearance Preferences pieejamie uzstādījumi sadalīti četrās cilnēs:

 • Theme – darbvirsmas tēmas izvēle;
 • Background – darbvirsmas fona attēla izvēle;
 • Fonts – sistēmas izmantotā teksta fonta izvēle;
 • Visual Effects – vizuālo efektu daudzuma izvēle.

Loga Appearance Preferences cilnē Theme ir iespējams nomainīt darbvirsmas tēmu, kas ir krāsu, formu un stila kopums, kurš tiek piemērots darbvirsmai un uz tās izvietotajiem logiem, paneļiem, izvēlnēm un citiem darbvirsmas vides elementiem.

Lai nomainītu izmantoto darbvirsmas tēmu:

 • atver loga Appearance Preferences cilni Theme, veicot uz tās nosaukuma peles klikšķi.

Loga galvenajā cilnē ir attēlotas pieejamās tēmas, izmantojot attēlus, kuros iekļauti svarīgākie tēmas elementi – logu noformējums, ikonas, krāsas:

 • izvēlas interesējošo tēmu, veicot uz tās attēlojuma peles klikšķi.

Izvēlētā tēma automātiski tiek piemērota visai darbvirsmas videi:

 • kad atrasta īstā darbvirsmas tēma, nospiež pogu .


Lai loga Appearance Preferences cilnē Background nomainītu darbvirsmas fona attēlu:

 • atver loga Appearance Preferences cilni Background, izpildot uz tās nosaukuma peles klikšķi:

Loga Appearance Preferences cilnes Background galvenajā rūtī redzamas samazinātas pēc noklusējuma pieejamo fona attēlu versijas. Lai pievienotu sarakstam kādu jaunu attēlu:

 • izpilda klikšķi uz pogas .

Atveras logs Add Wallpaper:

 • logā Add Wallpaper, izmantojot kreisajā pusē novietoto navigācijas rūti, atrod vēlamā fona attēla datnes atrašanās vietu un loga galvenajā rūtī iezīmē datni, veicot uz tās nosaukuma peles klikšķi;
 • nospiež pogu ;
 • izvēlas interesējošo fona attēlu, veicot uz tā peles klikšķi;
 • nospiež pogu .

Darbvirsmas fona attēls ir nomainīts.

Lai loga Appearance Preferences cilnē Font nomainītu sistēmas izmantotos fontus:

 • atver loga Appearance Preferences cilni Font, izpildot uz tās nosaukuma peles klikšķi:

 • logā redzamajos sarakstos izvēlas vēlamo fontu un tā izmēru. Katrā sarakstā var norādīt savu fontu, lai sistēma dažādās vietās izmantotu dažādus fontus. Lai izvēlētos, piemēram, fontu logu virsrakstjoslām:
  • veic peles klikšķi uz saraksta Window title font:.

Atveras logs Pick a Font:

  • loga Pick a Font sarakstā Family izvēlas fontu, piemēram, Serif, veicot uz tā nosaukuma peles klikšķi:

  • sarakstā Style izvēlas fonta stilu, piemēram, Bold, veicot uz tā nosaukuma peles klikšķi:

  • sarakstā Size izvēlas fonta izmēru, piemēram, 12, veicot uz skaitļa peles klikšķi vai ierakstot izmēru teksta lodziņā:

  • nospiež pogu ;
 • loga Appearance Preferences cilnes Fonts grupā Rendering ieliek iezīmi pie vēlamā fontu attēlošanas paņēmiena;
 • nospiež pogu .

Loga Appearance Preferences cilnē Visual Effects ir iespējams uzstādīt darbvirsmas vides vizuālo efektu līmeni. Augstāks vizuālo efektu līmenis padara lietotāja grafisko saskarni skaistāku, bet tērē vairāk datora resursu. Vizuālo efektu piemērs ir logu animācijas, tos velkot pa darbvirsmu, vai caurspīdīgums. Lai nomainītu vizuālo efektu līmeni:

 • atver loga Appearance Preferences cilni Visual Effects, izpildot uz tās nosaukuma peles klikšķi:

Ir pieejami trīs vizuālo efektu līmeņi:

  • None – vizuālie efekti izslēgti. Grafiskā lietotāja saskarne ir mazāk krāšņa, bet dators netiek noslogots;
  • Normal – ir iespējota daļa vizuālo efektu;
  • Extra – ir iespējoti visi vizuālie efekti, nodrošinot krāšņu un ērtu grafisko lietotāja saskarni, bet arī tērējot daudz datora resursu tās nodrošināšanai;
 • ieliek iezīmi pie vēlamā vizuālo efektu līmeņa, izpildot peles klikšķi uz tā nosaukuma;
 • nospiež pogu .