6. DATORA PARAMETRI

6.1. Tastatūras valoda

Izmantojot kādu no vairākām līdzīgajām standarta tastatūrām, ir iespējams ievadīt tekstu gandrīz jebkurā rakstītajā valodā, izmantojot tastatūras lokalizācijas izkārtojumu. Šo lokalizācijas pakalpojumu nodrošina operētājsistēma, un tā ļauj lietotājam dažādās lietotnēs ievadīt tekstu vēlamajā valodā, izmantojot attiecīgās rakstu zīmes.

Lietojot operētājsistēmu Ubuntu, lietotājam ir pieejams plašs iespējamo tastatūras valodu klāsts, tai skaitā latviešu valoda. Lai aplūkotu, kādi tastatūras uzstādījumi ir iestatīti, lieto tastatūras iestatījumu (keyboard preferences) logu. Lai atvērtu tastatūras iestatījumu logu, veic šādas darbības:

 • atver darbvirsmas augšējā paneļa izvēlni System, uzbīdot uz tās nosaukuma peles kursoru un veicot peles kreisās pogas klikšķi:

 • izvēlnē System atver tās apakšizvēlni Preferences, uzbīdot uz tās nosaukuma peles kursoru:


 • apakšizvēlnē Preferences izpilda komandu Keyboard, izpildot uz tās nosaukuma () peles kreisās pogas klikšķi.

Atveras logs Keyboard Preferences:

Logā Keyboard Preferences tastatūras valodas uzstādījumus iespējams aplūkot cilnē Layouts (). Lai atvērtu cilni Layouts:

 • uzbīda peles kursoru uz tās nosaukuma;
 • veic peles kreisās pogas klikšķi uz cilnes nosaukuma.

Loga Keyboard Preferences saturs mainās:


Loga Keyboard Preferences cilnes Layouts skatā uzstādītos tastatūras izkārtojumus iespējams redzēt sarakstā loga augšējā daļā:

Šajā piemērā ir uzstādīts viens tastatūras izkārtojums – latviešu valodai. Lai pievienotu vēl kādu citu vai latviešu valodas izkārtojumu, ja tas nav ticis uzstādīts datora instalācijas laikā, veic šādas darbības:

 • loga Keyboard Preferences cilnē Layouts izpilda klikšķi uz pogas .

Atveras logs Choose a Layout:

Logā Choose a Layout jaunu tastatūras izkārtojumu var izvēlēties pēc valodas vai pēc valsts. Šajā piemērā izmantosim atlasi pēc valsts. Lai to veiktu pēc valodas, veic attiecīgās darbības veic loga cilnē By language, nevis By country;

 • atver sarakstu Country, veicot peles klikšķi uz tā pogas :

 • uzbīda peles kursoru uz , lai sarakstu ritinātu uz augšu, un , lai to ritinātu uz leju;
 • kad atrasta vēlamā valsts, piemēram, Latvija, izpilda uz tās nosaukuma peles kreisās pogas klikšķi;
 • kad valsts ir izvēlēta, atver sarakstu Variants, veicot peles klikšķi uz tā pogas :

Sarakstā Variants iespējams izvēlēties dažādus variantus, kādā veidā vēlamās valodas rakstu zīmes tiek iegūtas, izmantojot standarta tastatūru:

 • izvēlas, piemēram, Latvia Apostrophe (') variant;
 • logā Choose a Layout priekšskata rūtī aplūko, ar kādiem taustiņiem izvēlētais tastatūras izkārtojums ļaus iegūt latviešu valodas diakritiskās zīmes;
 • kad izvēlēts apmierinošs izkārtojums, nospiež pogu .

Jaunizvēlētais tastatūras izkārtojums ir ticis pievienots pieejamo izkārtojumu sarakstam:

Lai mainītu secību, kurš no izkārtojumiem tiek izmantots pēc noklusējuma, tos sakārto vēlamajā secībā. Izkārtojums, kas atrodas augstāk, tiks izmantos pēc noklusējuma. Nākamais izkārtojums būs pirmais, kas aktivizēsies, mainot izkārtojumus, un tā tālāk. Lai mainītu pozīciju, kādā atrodas noteikts izkārtojums izkārtojumu sarakstā:

 • iezīmē interesējošo izkārtojumu, veicot uz tā nosaukuma peles klikšķi:

 • pārvieto izkārtojumu, izmantojot:
  • pogu , lai pārvietotu izkārtojumu sarakstā uz leju;
  • pogu , lai pārvietotu izkārtojumu sarakstā uz augšu.

Ja ir atlasīti vairāki tastatūras izkārtojumi, lai pārslēgtos starp tiem:

 • darbvirsmas augšējā paneļa labajā pusē atrod aktīvā izkārtojuma indikatoru, piemēram:
1M2L_05_10_01
 • uzbīda peles kursoru uz aktīvā tastatūras valodas izkārtojuma indikatora;
 • izpilda peles klikšķi uz aktīvā izkārtojuma indikatora, lai pārslēgtos uz nākamo izkārtojumu izkārtojumu sarakstā.

Ja ir uzstādīts noklusētais tastatūras izkārtojuma variants latviešu valodai, latviešu rakstu zīmes iegūst:

 • mazos latīņu alfabēta burtus – spiežot attiecīgi apzīmēto tastatūras taustiņu;
 • lielos latīņu alfabēta burtus – spiežot attiecīgi apzīmēto tastatūras taustiņu, turot tastatūras taustiņu CAPS LOCK;
 • latviešu diakritiskās rakstu zīmes (burtus ar garumzīmēm vai mīkstinājuma zīmēm) – spiežot attiecīgi apzīmēto tastatūras taustiņu, turot taustiņu ALT GR (labo alt).